ลวดลายสายศิลป์ ความงามคู่บ้านคู่เมืองของไทย

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่เป็นที่งดงามและกล่าวขานกันทั่วโลก โดยนอกจากองค์พระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว สิ่งที่ไม่ว่าใครก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องชื่นชมก็คือความงดงามด้านสถาปัตยกรรมอันวิจิตรและเลอค่าไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่ว่าผู้ใดได้พบเห็นก็ต้องรู้สึกละลานตาละลานใจปนทึ่งในความพากเพียรสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นภาพเขียนที่ยาวที่สุดในโลก

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วนี้ เป็นภาพเขียนที่แตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนังตามวัดทั่ว ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  โดยเขียนขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือให้ชาวพุทธได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระพุทธเจ้า แต่สำหรับภาพเขียนที่วัดพระแก้วนั้น กลับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากเรื่องรามายณะของอินเดีย

ทั้งนี้จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นี้ ได้เริ่มวาดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่ได้ทรงทำศึกต่อสู้กับการรุกรานของพม่า และทำให้ประเทศไทยมีเอกราชสืบมา ทั้ง ๆ ที่วัดพระแก้วนั้นได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้ว

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นี้ เริ่มตั้งแต่เรื่องราวครั้งเมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นปางต่าง ๆ ก่อนที่จะอวตารเป็นพระราม ซึ่งปรากฏอยู่ตามซุ้มประตูและมุขระเบียงต่าง ๆ ประมาณ 80 ภาพ แล้วจึงเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งอยู่บริเวณระเบียงคดโดยรอบพระอุโบสถ จำนวน 178 ห้อง ที่เขียนเรียงร้อยต่อกันตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ โดยเริ่มจากประตูวิหารยอด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นจุดเริ่มต้น

และในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้บูรณะในโอกาสครบรอบ 100 ปีกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงประกอบภาพไว้จำนวน 8 ห้อง เป็นโคลง 224 บท ซึ่งสลักบนแผ่นหินอ่อนติดอยู่ที่เสารอบพระระเบียง

ท่านใดที่ต้องการชื่นชมงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและความงามอันวิจิตร ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ตามแบบฉบับจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ควรจะหาโอกาสไปชมกันสักครั้งหนึ่งนะคะ

 

วัดพระแก้ว

แสดงความคิดเห็น