Market Your Way to Growth : 8 Ways to Win

Phillip Kotler ปรมาจารย์ด้านการตลาดที่ The Financial Times และ The Wall Street Journal ยกให้เป็น 1 ใน 10 ผู้ทรงอิทธิพลด้านการบริหารจัดการ ได้ร่วมกับ Milton Kotler นักกลยุทธ์ด้านการตลาดระดับโลก ผู้รั้งตำแหน่ง Chairman และ CEO แห่ง Kotler Marketing Group นำเสนอวิธีในการเอาชนะและทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจถดถอย ในหนังสือที่มีชื่อว่า Market Your Way to Growth : 8 Ways to Win

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวโน้มสำคัญ 9 ประการที่จะส่งผลให้กับธุรกิจ ในช่วงหนึ่งทศวรรษระหว่างปี 2013 – 2023 ซึ่งจะมีทั้งผลดีและผลเสีย หลังจากนั้นจึงนำเสนอ 8 แนวทางที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยแนวโน้มสำคัญ 9 ประการที่จะส่งผลและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การย้ายศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของโลก จากเดิมที่เคยเป็นของสหรัฐอเมริกา ไปเป็นประเทศอื่น ๆ ที่เริ่มมีอำนาจมากขึ้น ซึ่งก็คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซียและเม็กซิโก แทน นอกจากนั้นยังจะเกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจ จากเดิมในระดับ Global มาเป็นภูมิภาคและลงสู่ระดับท้องถิ่น บริษัทต่าง ๆ จะขยายไปยังเมืองและตลาดภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วค่อย ๆ กระจายออกไปรอบนอก เมืองสำคัญ ๆ จะเติบโตขึ้น เกิดความต้องการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามมาด้วยแรงงานจำนวนมหาศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญขึ้น  ในขณะที่ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมก็จะรุนแรงมากขึ้น เป็นผลให้เกิดการควบคุม ป้องกันและนำไปสู่ธุรกิจที่เน้นการรักษาสภาวะแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียวทั่วโลก ในขณะเดียวกันการเข้ามาของโลกดิจิตอลก็ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มหรือจับกลุ่มคนที่มีลักษณะหรือความคิดที่เหมือน ๆ กัน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ผู้ซื้อก็จะมีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น เกิดการแข่งขันที่รุนแรง เกิดนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจ โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะเกิดการร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วขึ้น และส่งผลต่อธุรกิจในมุมต่าง ๆ เราจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในสภาวะดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอไว้ 8  แนวทางดังนี้ คือ

1.การเติบโตด้วยการสร้างส่วนแบ่งตลาด หรือ Market Share
2.การเติบโตผ่านการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ รวมไปถึงลูกค้าที่มีความผูกพันกับบริษัทหรือสินค้า
3.การเติบโตด้วยการพัฒนาแบรนด์ที่ทรงอานุภาพ
4.การเติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมทั้งในตัวสินค้า บริการและประสบการณ์ใหม่ ๆ
5.การเติบโตด้วยการขยายสู่ตลาดทั่วโลก
6.การเติบโตด้วยการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers & Acquistions) การเป็นพันธมิตร (Alliances) และการร่วมลงทุนทางธุรกิจ (Joint Ventures)
7.การเติบโตด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การเติบโตด้วยการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานราชการและองค์กรการกุศล (NGOs)

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ ในชื่อ 8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยภายในหนังสือจะมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทหลายแห่งที่สามารถขยายธุรกิจได้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะถดถอยและภายในอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตต่ำ ลองสำรวจธุรกิจของคุณดูสิคะว่ามีความพร้อมที่จะเติบโตด้วย 8 วิธีการนี้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น