มาแล้ว ! e-Biz Expo 2016 ชาวอี-คอมเมิร์ชอย่าพลาด

ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับชาวอี-คอมเมิร์ซ ที่จะได้เข้าชมงาน e-Biz Expo 2016 จัดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของตน เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศ ในตลาด AEC และตลาดโลกได้

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมจัดงานบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร หรือ e-Biz Expo 2016 เป็นงานมหกรรมครบวงจรเพื่อชาวอี-คอมเมิร์ซโดยแท้  ภายใต้ธีม Digital in your Hand : Gateway To ASEAN e-Commerce & Digital Business

วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ ในการผลักดันนโยบาย ส่งเสริม และสนับสนุน รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการเสริมความแข็งแรงให้กับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เพื่อจะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ ในตลาด AEC และต่างประเทศด้วย

ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ หรือการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตสูงเห็นได้ชัด ซึ่งช่องทางที่น่าจะตามในขณะนี้คือ โซเชียลคอมเมิร์ซ จากแนวโน้มที่ดีดังกล่าว จะส่งผลให้มีเม็ดเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มีการสำรวจพบว่า มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G) 0.39 ล้านล้านบาท มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.23 ล้านล้านบาท และมูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 0.41 ล้านล้านบาท

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  9-11 มิถุนายน  2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แสดงความคิดเห็น