The Secret : What Great Leaders Know and Do ความสำเร็จอยู่ใต้จมูก

The Secret : What Great Leaders Know and Do เป็นหนังสือภาวะผู้นำที่ติดอันดับ International Bestseller อีกเล่มหนึ่ง ที่มียอดขายกว่า 5 แสนเล่มภายในระยะเวลาไม่นาน หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Ken Blanchard และ Mark Miller แปลเป็นภาษาไทยโดยปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ในชื่อว่า“ความสำเร็จอยู่ใต้จมูก”

Ken Blanchard เป็นนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารชาวอเมริกา ที่เขียนหนังสือขายดีมากกว่า 30 เล่ม ไม่ว่าจะเป็น The One Minute Manager , Gung Ho! Turn On the People in Any Organization , Whale Done! The Power of Positive Relationships และ Leading at a Higher Level: Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations ฯลฯ

โดย Ken พบว่า ถ้าคนเราตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงจุดนั้น ก็จะประสบความสำเร็จ แต่..ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะแทบทุกคนที่ต้องการความสำเร็จก็ใช้วิธีเดียวกันหมด แต่หากคุณต้องการไปให้ไกลกว่าคนอื่น ๆ คุณจะต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไป ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความลับ 5 ข้อที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นและสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่น

หนังสือเล่มนี้ใช้วิธีการนำเสนอในลักษณะของตัวละคร คือ เด็บบี้ ผู้บริหารหญิงที่กำลังประสบปัญหาเรื่องทีมงาน เธอจึงได้รับการช่วยเหลือจาก เจฟฟ์ บราวน์ ประธานบริษัท ที่ช่วยให้เธอค้นพบความลับของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

เนื้อหาในหนังสือมีเพียง 170 หน้าเท่านั้น เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ กะทัดรัด อ่านง่ายและใช้เวลาไม่นาน โดยกล่าวถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ว่าคนเหล่านี้รู้อะไรและทำสิ่งใดเพื่อการเป็นผู้นำที่แท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองและความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของคนทั่วไป โดยในหนังสือกล่าวไว้ว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งผู้นำขององค์กร ในทางตรงกันข้ามมีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้มีตำแหน่งแต่แสดงภาวะผู้นำอยู่ตลอดเวลา

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การเป็นผู้นำ (Being) และการกระทำอย่างผู้นำ (Doing) ซึ่งจะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง 2 ส่วน และผู้ที่จะเป็นสุดยอดผู้นำได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจของการรับใช้ผู้อื่น (SERVE) ซึ่งเป็นที่มาของความลับ 5 ข้อหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าหลักในการเป็นผู้นำ คือ

1.   See the Future มีวิสัยทัศน์ที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ทีมงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนา โดยต้องสามารถทำให้ทีมงานเห็นและเข้าใจในเป้าหมายเช่นเดียวกัน
2.   Engage and Develop Others สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาผู้อื่น ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องมีความสามารถในการคัดเลือกบุคลากร ตามสำนวนที่พบเจอกันบ่อย ๆ ว่า put the right man to the right job คือเลือกให้ถูกทั้งคนและทั้งงาน รวมไปถึงทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้การพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นตามความเหมาะสม
3.   Reinvent Continuously คิดใหม่ทำใหม่เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอยมองหาคำตอบของคำถามมากมาย ตั้งแต่ในระดับบุคคล กระบวนการทำงาน และระดับองค์กร เช่น เราจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร เราจะทำงานโดยใช้ต้นทุนน้อยลงได้อย่างไร องค์กรของเราควรจะก้าวไปในทิศทางใด เป็นต้น
4.   Value Results & Relationships ใส่ใจทั้งผลลัพธ์เชิงบวกและวัดผลได้ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน ทั้งลูกค้าและพนักงาน จึงจะช่วยให้ได้งานที่ดีขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้นและจะนำมาซึ่งผลกำไรในที่สุด
5.   Embody the Values การยึดมั่นในค่านิยมที่ตัวเองเชื่อมั่นอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจของผู้นำ ๆ ที่ไม่ได้รับความไว้วางใจหรือเชื่อถือ ย่อมไม่สามารถเป็นผู้นำที่แท้จริงได้

หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าความสำเร็จนั้นอยู่ใกล้แค่นิดเดียว แต่บางครั้งคนเราก็มองไม่เห็น หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราได้คิดและมีแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง… แล้วคนรอบข้างจะช่วยให้เราสำเร็จได้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น