คนจนได้เฮ ! รัฐฯ อัดฉีด 15,000 ล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

จะได้รับแน่ ! หลังสงกรานต์นี้ รัฐฯ เทเม็ดเงินในระดับเศรษฐกิจฐานรากกระจายทุกหมู่บ้านทั่วไทย แห่งละ 2 แสน จำนวน 74,965 แห่ง รวม 15,000 ล้านบาท เร่งฟื้นเศรษฐกิจ ต่อลมหายใจชาวประชาฐานราก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติการประชุม ครม. เมื่อต้นเดือนเมษาหน้าร้อนที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ

โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 2 แสนบาท จำนวน 74,965 หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โครงการด้านสาธารณะประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น

คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละแห่ง จะเป็นผู้คัดกรองโครงการตามที่หมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องการ แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เป็นต้น แล้วส่งผ่านมาที่อำเภอ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการต่อไป

โดยหลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จาก 4-5 จังหวัดปริมณฑล พร้อมกับประชุมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้เข้าใจร่วมกัน โดยมั่นใจว่าภายใน 3 เดือน จะปิดโครงการได้หมดแน่นอน

จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่ชาวประชาฐานราก จะได้นำเม็ดเงินจำนวนนี้ไปดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจระดับชุมชนได้ฟื้นตัว เมื่อชุมชนฐานรากเข้มแข็ง เศรษฐกิจระดับประเทศก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วย

แสดงความคิดเห็น