สถาบันอาหาร เผย ! ไทยส่งออกอาหาร CLMV ตัวเลขพุ่ง

สถาบันอาหาร เผยตัวเลขการส่งออกอาหารไป CLMV เติบโตขึ้นทุกปี แนะ SME ไทยรายใหม่ เจาะตลาดชายแดน

เมื่อไม่นานมานี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลการส่งออกอาหารไทยปี 2016 ไปยังประเทศ CLMV ในงาน Dinner Talk Seminar Executive meets private sector executives in Eastern Thailand

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปยัง CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อยู่ที่ร้อยละ 15.94 ขณะที่มูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปยังอาเซียนอยู่ที่เพียงร้อยละ 9.19 ซึ่งในปี 2015 ที่ผ่านมานั้น มูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปยังอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.65 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไป CLMV ที่มีการขยายตัวจากปี 2015 มากถึงร้อยละ 16.95

นอกจากนี้เมียนมาร์เป็นประเทศที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด ตามด้วยเวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ที่น่าสนใจคือ มูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปยัง CLMV นั้นมีตัวเลขเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการส่งออกไปยังอาเซียน ทำให้ตลาด CLMV  กลายเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของหมวดเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมของไทยที่มีตลาด CLMV  เป็นตลาดหลักส่งออก นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2016 หมวดน้ำผักผลไม้จะกลายเป็นสินค้าที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงความต้องการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใน CLMV เกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูป โดยสถาบันอาหารเปิดเผยว่า ชาวกัมพูชาร้อยละ 35.2 นิยมทำอาหารด้วยตัวเองทุกวัน แต่พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปยังไม่เป็นที่นิยม ด้านสปป.ลาว จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97 มีพฤติกรรมการทำอาหารบริโภคเองเช่นเดียวกับชาวกัมพูชา โดยมักรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และนิยมบริโภคเครื่องดื่มสำเร็จรูปอย่างน้ำผลไม้พร้อมดื่ม เครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำปั่น นมพร้อมดื่ม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต

สำหรับประเทศเมียนมาร์จากการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคอาหารแปรรูปจำพวกขนมขบเคี้ยว ถั่ว ธัญพืช ขนมปังกรอบ วุ้นเยลลี่ กุนเชียง หมูยอ แหนม หมูหยอง ผลไม้และผักแปรรูปต่าง ๆ  รวมทั้งอาหารสุขภาพและแปรรูปกระป๋อง แต่ในส่วนของอาหารแช่แข็งนั้น ชาวเมียนมาร์ยังไม่นิยมบริโภคเท่าที่ควร ด้านประเทศเวียดนาม ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารปรุงเองที่บ้านมากถึงร้อยละ 98 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งมักบริโภคอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ที่สำคัญคือการบริโภคเครื่องดื่มสำเร็จรูป ก็ได้รับความนิยม อาทิ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม นม นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ชา กาแฟ และน้ำปั่น

ทั้งนี้ จากการพัฒนาความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ CLMV ทำให้ร้านค้าปลีกจะเติบโตอย่างมาก และตลาดจะเกิดการขยายตัวจากการลงทุนและภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ทำให้ตลาดอุตสาหกรรมอาหารยังมีช่องว่างให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ยังแนะอีกว่า ผู้ประกอบการ SME ไทย ที่ยังไม่มีประสบการณ์ อาจเริ่มต้นจากการเจาะตลาดแนวชายแดน เมื่อมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น จึงค่อยทำการรุกเข้าสู่ตลาดในเมืองหลักเป็นการเรียนรู้ตลาด CLMV ก่อน และลดความเสี่ยง โดยทางภาครัฐฯ หลายหน่วยงานพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ชาวไทย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

สถาบันอาหาร sme

แสดงความคิดเห็น