จับตามอง AEC นำสิ่งดี ๆ สู่สิงคโปร์

Lim Hng Kiang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เปิดเผยว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มการค้าขนาดใหญ่อย่าง AEC และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) นั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อสิงคโปร์

บริษัทสิงคโปร์สามารถมีโอกาสในการขายสินค้าและบริการของตนข้ามแดนโดยไม่ต้องจ่ายค่าอากร การรวมกลุ่มนี้ในระดับภูมิภาค มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณค่าของสิงคโปร์ เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนในสิงคโปร์ มักถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่สิงคโปร์จะได้รับหลังการเข้าสู่ AEC และ TPP  ซึ่งชาวสิงคโปร์บางส่วนอ้างว่า พวกเขากลัวการสูญเสียงานให้กับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ำกว่า

 

ส่วนทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา อธิบายถึง TPP ว่า เป็นข้อตกลงการค้าที่ทำให้คนงานชาวอเมริกัน   ขณะที่ Mr.Cedric Foo แห่ง Pioneer ก็ได้กล่าวถึง TPP ด้วยเช่นกันว่า TPP ในสหรัฐฯ มีประโยชน์น้อยกว่าในสิงคโปร์

 

Mr.Pritam Singh (Aljunied GRC) เรียกร้องให้รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมความพร้อมและทักษะของธุรกิจ ที่จะได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเหล่านี้

 

Mr.Lim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ทั้ง AEC และ TPP ให้โอกาสสำหรับ บริษัทสิงคโปร์ที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และยังช่วยให้เกิดการจ้างงานสำหรับชาวสิงคโปร์อีกด้วย

 

ขณะที่ชนชั้นกลางในสิงคโปร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ภายใต้ข้อจำกัดของ AEC ที่ได้ผ่อนปรนให้อย่างน้อยธุรกิจ 80 ภาคบริการ ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นเจ้าของในอาเซียนได้

 

ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้บริษัทสิงคโปร์สามารถเป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจทางวิศวกรรม และการบริการให้คำปรึกษา ในอินโดนีเซียได้ร้อยละ 100 และกลุ่มธุรกิจภาควิศวกรรมและการก่อสร้างบริการในเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น