ฮาลาลไทย เร่งสปีดบุกอาเซียน

ถนนสายอาหารอิสลามอย่าง “ฮาลาล” นั้น มีคู่แข่งที่วิ่งกันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันจนฝุ่นตลบ เพราะมีประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีราว 1,800 ล้านคนนั้นเป็นตลาดใหญ่ ที่ใคร ๆ ต่างจ้องตาเป็นมัน

โดยเฉพาะไทยเราที่ถึงแม้จะเป็นฮับฮาลาล แต่คู่แข่งทรงพลังอย่างมาเลเซียและบรูไนนั้น ต่างเสริมอาวุธด้วยการดึงดูด SME ให้มาขึ้นทะเบียน และมอบตรารับรองฮาลาลให้ ฉะนั้นไทยจึงต้องคิดทบทวนถึงแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน

คุณมนูญ รามบุตร นายกสมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน SME ไทย ยังขาด 3 ประเด็นหลักในเรื่องฮาลาลคือ 1. ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องฮาลาลทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักฮาลาล และ 3. เรื่องตลาดฮาลาล

ธุรกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบันเริ่มทำความเข้าใจ จึงเกิดความได้เปรียบ ซึ่งภาครัฐต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพราะถึงแม้ไทยจะมีมาตรฐานสู้ต่างประเทศได้อย่างแท้จริงก็ตาม

มาเลเซียและบรูไน ได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการดึงดูด SME ให้ขึ้นทะเบียน และขอตราฮาลาล พร้อมมอบตลาดฮาลาลให้ และเกิดเป็นผลสำเร็จในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ดี ฉะนั้นไทยเองจึงควรต้องหันกลับมามองหาตลาดให้ SME ไทยทางด้านฮาลาลด้วย เนื่องจากไทยเป็นฮับฮาลาลอยู่แล้ว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมการค้าฮาลาลอาเซียนเพื่อเทรดดิ้งไปยังอาเซียนได้ ซึ่งผู้ที่เข้ามายังสมาคมนั้นต้องพร้อมทั้งคุณภาพ ราคา และบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันมีผู้ขอเข้าร่วมสมาคมกว่า 200 ราย แต่ที่พร้อมไปอาเซียนมีเพียง 10 กว่ารายเท่านั้น จึงต้องทำงานสอดประสานกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสมาชิกในสมาคมให้ส่งออกได้

นอกจากนี้ ธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ต้องมีเรื่องราวของฮาลาล ต้องจัดอบรมให้พนักงานทุกศาสนามีใจบริการเรื่องฮาลาล เช่น การกล่าวทักทายเป็นภาษามุสลิม มีความรู้เรื่องที่ละหมาด หรือแนะนำสถานที่ละหมาดในสถานบริการของตนเองได้ เป็นต้น ก็จะช่วยเสริมศักยภาพให้ไทยทรงพลังมากยิ่งขึ้น เพื่อเร่งสปีดเข้าสู่เส้นชัยบนถนนสายอาหารอิสลามอย่าง “ฮาลาล” ได้อย่างที่ใจต้องการ

แสดงความคิดเห็น