เปิดเส้นทางสายไหมไทย-จีน ท่าเรือแหลมฉบัง สู่ ท่าเรือฝางเฉินก่าง

ทางการจีน-ไทยเตรียมผลักดันท่าเรือฝางเฉินก่างเป็นศูนย์กระจายสินค้าผลไม้ เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางถนนและรถไฟ รวมถึงยังยื่นข้อเสนออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินการเรื่องเอกสารและพิธีการ รวมถึงจะดำเนินการสร้างห้องเย็นรองรับการเก็บผลไม้

เมืองฝางเฉิงก่างเป็นเมืองท่าอันดับหนึ่งของเขตปกครองตนเองกว่างซี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองเดียวที่มีทั้งด่านท่าเรือและด่านชายแดน และยังเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างคือการเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีระยะทางขนส่งสั้นกว่าท่าเรือในมณฑลอื่นๆของจีน รัฐบาลจีนมีการกำหนดให้ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนสู่ภายนอก โดยได้คัดเลือกให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างอยู่ในนโยบาย “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ท่าเรือฝางเฉิงก่างได้รับอนุมัติให้มีการนำเข้าผลไม้จากกระทรวงตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคจีนซึ่งเป็นท่าเรือแห่งเดียวที่สามารถนำเข้าผลไม้ของบริเวณอ่าวเป่ยปู้ ดังนั้น ท่าเรือฝางเฉิงก่าง จึงกลายเป็นช่องทางสำคัญของการส่งออกผลไม้อาเซียน โดยเฉพาะสินค้าผลไม้จากไทย

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างโดยตรงยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงส่งผลให้ต้นทุนทางการขนส่งสูง แต่หากมีการพัฒนาท่าเรืออย่างต่อเนื่อง โดยส่วนตัวคิดว่าต้นทุนการขนส่งจะถูกลง เมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมที่นิยมใช้ คือ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กวางโจว ค่าใช้จ่ายประมาณ 28,000 – 30,000 หยวน หรือ ประมาณ 150,000 – 170,000 บาท ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ในขณะที่การขนส่งมายังท่าเรือฝางเฉิงก่าง จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 20,000 หยวน หรือประมาณ  110,000 บาท ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ อีกทั้งระยะเวลาการขนส่งมายังท่าเรือฝางเฉิงก่างจะใช้ระยะเวลาเพียง 3 – 4 วันเท่านั้น ในขณะที่ท่าเรืออื่นๆ ของจีนจะใช้ระยะเวลา 5 – 7  วัน

ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปลายปี 2558 นี้ จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ AEC Connect ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการลงทุนเบื้องต้นสำหรับลูกค้า โดยปัจจุบันธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารไทยแห่งภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่พร้อมให้บริการครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน

สำหรับผู้ที่สนใจจะไปลงทุนในประเทศอาเซียน สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ AEC Connect
ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected]

info_BBL_เส้นทาง sme

แสดงความคิดเห็น