มาเลเซีย ร้องยักษ์ใหญ่ช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ก่อนทุกฝ่ายเสียผลประโยชน์

ธุรกิจขนาดเล็กในมาเลเซียเตรียมยิ้มร่า เมื่อรัฐบาลมาเลเซียเร่งเรียกร้องให้บริษัทข้ามชาติและสมาคมธุรกิจ ช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ก่อนธุรกิจยักษ์ใหญ่จะเสียผลประโยชน์การค้า

Datuk Seri Mustapa Mohamed  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ต้องการ ให้บริษัทข้ามชาติและสมาคมธุรกิจ เร่งใช้ความพยายามช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในมาเลเซีย เพราะธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพสูงกว่า เล็งผลประโยชน์ทางการค้าจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างไม่เป็นธรรม    จึงอยากจะเรียกร้องให้บริษัทข้ามชาติและสมาคมธุรกิจ ควรจะมีบทบาทให้มากขึ้นต่อเรื่องนี้ ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลมาเลเซีย

ในขณะเดียวกัน กระทรวงการค้าฯ มาเลเซีย จะพัฒนาเว็บไซต์จากส่วนกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และแผนการตลาดที่เกี่ยวข้องในประเทศอาเซียน  เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กไว้ใช้อ้างอิงได้

เมื่อปีที่แล้ว การค้าโลกของมาเลเซียมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.47 ล้านล้านรังกิต จากยอดรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 27.4 อยู่กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

แสดงความคิดเห็น