กรมการค้าฯ เร่งติวเข้ม ดึงฟิลิปปินส์สู่ตลาดอาเซียนมากขึ้น

กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ฟิลิปปินส์ ระดมให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าเสรีแก่ผู้ประกอบการในฟิลิปปินส์ เพื่อให้เข้าถึงตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ในวันแถลงของกรมการค้าฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) และการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) ด้วยนั้น เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์กระตือรือร้นที่จะลงนามในข้อตกลงการค้า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ  กับคู่ค้าที่มีอยู่แล้ว และยังได้ค้นหาศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจขาออกเพิ่มเติมขึ้นอีก  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศฟิลิปปินส์ด้วย

Ceferino S. Rodolfo ปลัดการค้าฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า เป้าหมายของฟิลิปปินส์ในตลาดอาเซียนคือ ช่วยให้ประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะทำนั่นคือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการค้า และผู้ประกอบการ โดยจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่มากมายที่เกิดจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ ยังได้มีการเสนอให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) ครอบคลุมการค้าร่วมกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และตลาดอื่น ๆ รวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น และจีนด้วย

อีกทั้งยังคาดว่า จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 21.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐด้วย แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการภายในปีนี้ได้ คาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2017

อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอันดับแรก ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่จะเข้าร่วมกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) ซึ่งในกรณีของฟิลิปปินส์นี้ ทางวุฒิสภาฟิลิปปินส์จะต้องให้สัตยาบันเป็นสนธิสัญญาด้วย

สำหรับข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงนั้น จะสามารถครอบคลุมไปยังจีนได้ด้วย  ซึ่งข้อดีตรงนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าฟิลิปปินส์ได้ประมาณ 60 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว

แสดงความคิดเห็น