ข่าวดี ก.พลังงาน ช่วย SME ลดค่าไฟ 5 แสนบาท/ปี

SME เตรียมเฮ เพราะมีโอกาสที่ธุรกิจของตนจะสามารถลดต้นทุนค่าไฟมากถึง 500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นไอเดียเด็ดจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แล้วจะต้องทำอย่างไร ตามไปดูกัน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ลดใช้พลังงาน โดยการช่วยลดต้นทุนค่าไฟสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อแห่งต่อปี

โดยในปี 2559-2560 นี้ แนวทางที่ สนพ. ให้การช่วยเหลือนั้น จะนำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่สนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไว้แล้วนั้น มาใช้ในกิจกรรมนี้ โดยใช้ผ่าน 18 ศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน 18 กลุ่มจังหวัด ด้วยการนำสาระและวิธีประหยัดพลังงาน ทั้งแนวทางแบบง่าย ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง และด้านอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ จัดทำคู่มือ และถ่ายทอดเทคนิคด้านอุตสาหกรรมให้กับรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั่วทุกภูมิภาค

การดำเนินโครงการช่วยเหลือลดใช้พลังงานนี้ สนพ. จะใช้วิธีการให้คะแนน Energy Point  มาเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง คะแนนสะสมจะได้จากกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน การประกาศนโยบาย การจัดอบรมวิธีอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

เมื่อได้คะแนนที่สะสมแล้ว สามารถนำไปแลกเป็นคำปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานได้ฟรี ซึ่งปกตินั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อครั้งต่อแห่ง หรือสามารถใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นส่วนลดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการติดตั้ง จะได้รับส่วนลด 30% จากราคาเต็มที่มีมูลค่า 300,000 บาทต่อแห่ง

หากว่าผู้ประกอบการ SME สามารถดำเนินกิจกรรมประหยัดพลังงานนี้ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่ธุรกิจของตนจะสามารถลดต้นทุนค่าไฟได้มากถึง 500,000 บาทต่อปี

โครงการช่วยเหลือการลดใช้พลังงานนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกอบการรายใดสนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iie.or.th หรือโทร. 02-345-1252

แสดงความคิดเห็น