เศรษฐกิจอินโดฯ สร้างความท้าทายต่อ AEC และเศรษฐกิจโลก

เชิญนักลงทุนตามไปดูเศรษฐกิจอินโดฯ ในปัจจุบัน พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยอะไรที่ผลักดันให้เศรษฐกิจอินโดฯ ผงาดขึ้นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน สร้างความท้าทายต่อ AEC และเศรษฐกิจโลก

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2015 เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.04 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาล และการลงทุนชดเชย หลังจากที่ภาคเอกชนเกิดการชะลอตัวการใช้จ่ายต่าง ๆ และด้านการส่งออกที่เคยลดลงในอดีต สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แต่เมื่อสำรวจในช่วงไตรมาสอื่น ๆ ของปี 2015 นั้น พบว่า GDP ของอินโดนีเซียมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.79 ถือว่าเหนือความคาดหมายของ fractionally ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้ว อินโดนีเซียจึงถือเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2014 พบว่า มูลค่า GDP ของอินโดนีเซียอยู่ที่ 888,540 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าเป็น 1.43 ของเศรษฐกิจโลก และเป็นร้อยละ 40 ของเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งเมื่ออินโดนีเซียเข้าสู่ AEC แล้วในปีนี้ จึงมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งต่อ AEC และต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน

การดำเนินกิจกรรมทางการเงิน และการขยายตัวทางการเงินของอินโดนีเซีย เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจและความสำเร็จของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง

ปัจจุบันในอินโดนีเซีย ร้อยละ 53 ได้รับการยกเว้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร และร้อยละ 83 ได้รับการยกเว้นจากการให้บริการทางการเงิน

แสดงความคิดเห็น