ปัดฝุ่นร้านโชห่วย สู่แบรนด์ “โมเดลร้านค้าส่งค้าปลีก”

ได้เวลาดี ขัดสีฉวีวรรณ ร้านโชห่วยลุคใหม่ ปั้นเป็นแบรนด์ “โมเดลร้านค้าส่งค้าปลีก” วางรากฐานบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ร้านโชห่วย หรือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นตามตรอกซอกซอย มีจุดแข็งคือ เจ้าของร้านจะผูกพันกับผู้คนที่อยู่อาศัยภายในตรอกซอกซอยนั้น ก็เลยมีความเข้าใจเรื่องความต้องการสินค้าของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ตลอดจนร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อจับจ่ายใช้สอย  จะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และได้สินค้าที่เหมือนกับร้านค้าอื่น ๆ นับเป็นการดีต่อการสร้างฐานที่มั่นลูกค้าในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

แต่ขณะเดียวกัน จุดอ่อนของร้านโชห่วยที่เป็นเหมือนกันทั่วประเทศก็คือ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงผุดไอเดียสร้าง “โมเดลร้านโชห่วยต้นแบบ” หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ” ขึ้น เพื่อวางรากฐานการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ  โดยเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ข้อดีนี้ถือเป็นการยกระดับธุรกิจให้มีความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว

ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประสบความสำเร็จแล้ว จำนวน 115 ร้านค้า 417 สาขา ครอบคลุม 65 จังหวัด

เจ้าของร้านโชห่วย หรือผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกไทยท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5986 หรือโทร.สายด่วน 1570 และสามารถคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dbd.go.th

แสดงความคิดเห็น