นักลงทุนปลื้ม BOI ใจดี อนุมัติลงทุน เว้นภาษี 8 ปี

เว้นภาษี 8 ปี ! สิ่งดี ๆ ที่นักลงทุนอยากได้ ซึ่ง BOI ก็จัดให้ โดยได้อนุมัติให้นักลงทุน ที่สนใจลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ผลิตผลจากการเกษตร และเมืองนวัตกรรมอาหาร

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกปี 2559 เดือนมกราคม-มีนาคม การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วรวมทั้งสิ้น 78 โครงการ มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 27,041 ล้านบาท

มีการวิเคราะห์ว่า เมื่อโครงการทั้งหมดเปิดดำเนินการ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจากมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 84,400 ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้จากการส่งออกสูงกว่า 62,600 ล้านบาทต่อปี

การขยายตัวของการลงทุน ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตรนั้น โดยเฉพาะจะมีรูปแบบกิจการที่มาจากความร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนำผลงานการวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงรองรับกับทิศทางของความต้องการของตลาดด้วย

นางหิรัญญา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า BOI มั่นใจว่า ทิศทางของการลงทุนในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก อีกทั้งปัจจุบัน BOI ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้กับนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งจะทำให้การลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้ เมื่อรวมกับการลงทุนในกิจการทั้ง 3 กลุ่มหลักข้างต้นแล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมกันและกัน ให้ยิ่งเติบโตและขยายตัวขึ้นแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องไปด้วย

สิ่งสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสุดปลื้ม นั่นก็คือ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 8 ปีอีกด้วย โดยไม่จำกัดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปด้วยเช่นกัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ขอเชิญนักลงทุนเข้ามายื่นโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้จาก BOI โทร. 02-553-8111  หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่www.boi.go.th

แสดงความคิดเห็น