ค้าส่งค้าปลีกไทย ฮอต ! คาดกระตุ้นการค้าไทย-มาเลเซีย ทะลุหมื่นล้าน

ไทย-มาเลย์ฯ จะร่วมสร้างปราฏการณ์ให้วงการค้าส่งค้าปลีกคึกคัก ด้วยยอดซื้อขายที่คาดว่า จะมีมูลค่าก้อนมหึมา 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นักลงทุนฟังแล้วหูผึ่ง ตามไปดูรายละเอียดกัน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่าง สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กับ สมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย (Persatuan Pemborong Malaysia : PPM)

โดยวาระการประชุมที่สำคัญจะเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

การประชุมในครั้งนั้นนำโดย Mr.Dato’ Lim Seng Kok นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย และ นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย  โดยจะนำสมาชิกแกนนำของสมาคมฯ ฝ่ายละ 20 ราย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการค้าส่ง-ปลีกของไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ ลู่ทาง และวางแนวทางการค้าของทั้งสองประเทศ

ผลการประชุมที่ได้รับ จะสามารถนำมากำหนดทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนธุรกิจค้าส่ง-ปลีกของประเทศไทยและมาเลเซียในอนาคต

หากผลการประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งสองประเทศมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเจรจาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้การค้าชายแดน ระหว่างไทยและมาเลเซีย เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าสูงขึ้นทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น