สภาท่าเรือ เรียกร้องหนุน SME ไทย ปักธง CLMV

ตัวแทนผู้ส่งสินค้าทางเรือแนะรัฐต้องการให้ส่งเสริม SME ไทย เข้าสู่ CLMV เพื่อเป็นแหล่งตั้งฐานการผลิตและศูนย์กลางตลาดสินค้าไทย

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าใช้กลุ่มประเทศ CLMV เป็นแหล่งตั้งฐานการผลิตและศูนย์กลางตลาดสินค้าไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จากประเทศ CLMV กระจายสินค้าไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี)

ทั้งนี้ที่ผ่านมา SME ไทยเข้าไปตั้งฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV น้อย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่ธุรกิจ SME อื่น ๆ มีค่อนข้างน้อย แต่หากรัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างจริงจังรวมถึงช่วยเหลือด้านภาษีและการเงินเชื่อว่าสามารถผลักดันธุรกิจ SME เข้าไปตั้งฐานการผลิตและขยายตลาด CLMV

ตอนนี้ SME จากญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และหลายๆประเทศได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อให้ธุรกิจเข้าไปตั้งฐานการผลิตและขยายตลาด CLMV หากไทยไม่เร่งดำเนินในอนาคตก็จะเสียโอกาสอย่างมาก และอาจถูกประเทศอื่นเข้าไปแย่งฐานการผลิตได้

แสดงความคิดเห็น