นักลงทุนสบายใจได้ บรูไนเข้ม ! กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

26 เมษายนของทุกปี โดยเฉพาะปี 2016 นี้ ถือเป็น “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญในธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้น

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เป็นข้อตกลงสำคัญที่จะช่วยส่งออกน้ำมันและก๊าซ จากภายในประเทศไปยังต่างประเทศได้

Erywan Mohd Yusof รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เปิดเผยว่า ก่อนที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะเป็นที่ยอมรับในบรูไนได้นั้น ทางบรูไนจะต้องลงนามในสนธิสัญญากับ Madrid Protocol สำหรับการลงทะเบียนระหว่างประเทศก่อน ซึ่งก็คือตราสาร IP ที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก

Madrid Protocol นี้ จะช่วยให้ประเทศที่สนใจ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ต้องการจะลงนามในสนธิสัญญา สำหรับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ สามารถยื่นจดทะเบียนหรือยื่นสมัครได้ในใบเดียว

การลงนามในสนธิสัญญาของบรูไนนี้ จะช่วยให้ประเทศที่สนใจ เจ้าของเครื่องหมายการค้า นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เกิดความเชื่อมั่นว่า บรูไนจะเป็นตลาดที่มีกฎระเบียบควบคุมได้ในทางเศรษฐกิจ และสามารถให้คำมั่นสัญญาในการซื้อขายสินค้ากันได้ ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งบรูไน (BruIPO) มีอำนาจลงนามในสนธิสัญญา Madrid Protocol จนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากบรูไนแล้ว ยังมีอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จะลงนามในสนธิสัญญาในสิ้นปี 2016 นี้เช่นกัน ขณะที่เมียนมาจะลงนามได้จนถึงสิ้นปี 2018

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งบรูไน (BruIPO) เปิดเผยอีกว่า บรูไนหวังที่จะได้การรับรองสนธิสัญญานี้ในเดือนที่ผ่านมา  แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ  อีกทั้งทางบรูไนจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คู่ค้า นักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจกับบรูไน เกิดความมั่นใจว่า จะได้รับความสบายใจในเรื่องส่วนแบ่งการตลาดอย่างแน่นอน

สิ่งที่บรูไนกำลังดำเนินการลงนามสนธิสัญญาอยู่ในขณะนี้ จะช่วยดึงดูดนักลงทุนได้โดยตรง ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ก็ยังได้รับประโยชน์จากการลงนามสนธิสัญญานี้เช่นกัน นั่นก็คือ บรูไนหวังว่าจะสามารถใช้ตราสาร IP นี้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ภายในประเทศได้

แสดงความคิดเห็น