ต้องอ่าน! เข้าทาง SME ไทย?! ฮ่องกงยกเครื่องกม.นำเข้าไข่สด

ฮ่องกงให้ไทยผ่านมาตรฐานการส่งออกไข่สดแล้ว ! โอกาสทองผู้ส่งออกไข่สดไทย ในขณะที่จีนเจ้าตลาดยังไม่ผ่านการรับรอง คาดสินค้าราคาขยับขึ้นสูง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำฮ่องกง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ยื่นขอปรับใบรับรองการส่งออกไข่สดไปยังฮ่องกง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดนก  (Avian Influenza Outbreak) และได้รับคำรับรองการส่งออกแล้ว ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้กับไข่สดทุกชนิดเข้าไปจำหน่ายยังฮ่องกงตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ฮ่องกงนั้นมีการนำเข้าไข่สดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2558 นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 158.09 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ในขณะช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 นำเข้าจำนวน 29.37 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และฮ่องกงนำเข้าไข่สดจากไทยมูลค่า 24.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.3 สำหรับประเทศที่ฮ่องกงนำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ จีน ตามด้วย สหรัฐอเมริกา ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ

Hong Kong Trade Development Council เปิดเผยมูลค่าการส่งออกไข่สดของจีนและฮ่องกงในปี 2557 อยู่ที่ 80.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2558 อยู่ที่ 57.14 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2557 อยู่ที่ 47.86 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2558 อยู่ที่ 26.55 ส่วนประเทศไทยปี 2557 อยู่ที่ 24.29 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2558 อยู่ที่ 24.87 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับโอกาสการส่งออกไข่สดของไทยในฮ่องกงนั้นน่าจับตามองอย่างมาก จากกรณีมีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังฮ่องกงตามมาตรการใหม่แล้วเพียง 15 ประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยียม สเปน เวียดนาม(อนุญาตในบางเขต) เกาหลีใต้ เป็นต้น ส่วนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นกันนั้นยังไม่ได้รับการรับรอง แต่ไทยนั้นอยู่ในกลุ่มได้รับการรับรองจากฮ่องกง จึงเป็นโอกาสให้การส่งออกไข่สดไทยได้เข้าไปขยายตลาดได้มากขึ้น เพราะประเทศที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างจีน จะไม่สามารถเข้าไปจำหน่ายได้ แม้ว่าจะทำการขออนุญาตเป็นครั้งคราวได้ แต่จะประสบปัญหาขั้นตอนการตรวจสอบ ส่งผลให้จำนวนสินค้าของจีนเข้าสู่ฮ่องกงได้ลำบากและยากมากขึ้น รวมถึงทำให้สินค้าจากจีนมีราคาสูงขึ้น

ด้านสินค้าจากฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าไข่ออแกนิค มี Shelf Life สินค้าที่สั้นกว่าปกติหากระยะเวลาการขนส่งที่ยาวกว่าคู่แข่งในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย ประกอบกับการตรวจสอบสินค้าที่ระยะเวลามากขึ้นกว่าปกติ ทำให้สินค้าเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าฮ่องกงได้ทุกประเภท และราคาจะขยับตัวขึ้นสูง ในขณะที่เวียดนาม ถึงแม้จะได้รับรองแล้วแต่ยังจำกัดการนำเข้าสินค้าจากบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเชื้อไข้หวัดนก ทำให้จะต้องมีการสุ่มตรวจสินค้าเป็นระยะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับการส่งออกไข่สดไทยในฮ่องกง

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

ส่งออกไข่สดฮ่องกง sme

แสดงความคิดเห็น