สิงคโปร์อัดงบก้อนโต กระตุ้นท่องเที่ยวให้สุดคึก

700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ! เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลของประเทศเกาะที่เล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัดฉีดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากนักท่องเที่ยวซบเซา ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

S Iswaran  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์  เปิดเผยว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (18.2 ล้านบาท) ตั้งแต่ปีนี้ 2016 นี้ไปอีกห้าปีจนกระทั่งถึงปี 2020

การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์เติบโตช้าลงในปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์เผยว่า สาเหตุหลักก็เพราะนักท่องเที่ยวต่างพากันรัดเข็มขัด ซึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลง

คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้เปิดเผยถึงข้อมูล คาดการณ์การเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสิงคโปร์ อยู่ที่ร้อยละ 0-3 แต่ขณะที่รายได้ของนักท่องเที่ยว อยู่แค่ร้อยละ 0-2 เท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวชะลอตัวลงในสิงคโปร์

แม้นักท่องเที่ยวจะลดลง แต่ไม่ได้ถือเป็นปัญหาใหญ่จนถึงกับวิกฤติ เพราะยังมีข่าวอยู่บ้าง นั่นคือ การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งการเติบโตของชนชั้นกลางในอาเซียนเริ่มมีมากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศในอาเซียน มีศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว และออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ จึงต้องการรอโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากข่าวดีดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้  โดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)  เร่งหากลยุทธ์ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ หรือมีศักยภาพทางการเงินที่ดี  เพื่อจะได้มาเที่ยวในสิงคโปร์ได้นาน ๆ เป็นเวลาหลายวัน

นั่นก็เท่ากับว่า จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในสิงคโปร์ได้ยาวนานหลายวัน เม็ดเงินก็จะหลั่งไหลอยู่ในสิงคโปร์ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น