สศอ. เผย MPI และ CAPU มี.ค. สูงสุดในรอบ 3 ปี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และอัตราการใช้กำลังการผลิต (CAPU) เดือนมีนาคม สูงสุดในรอบ 3 ปี โดย MPI มีนาคม กลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 คาดไตรมาส 2 อุตสาหกรรมสำคัญจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า การขยายตัวที่แจ้งตัวเลขว่าเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 นั้น เกิดขึ้นหลังจากเคยติดลบมาแล้ว 2 เดือนติดต่อกัน มาจากอุตสาหกรรมเครื่องยนต์และรถยนต์ เครื่องสำอาง เครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate หรือ CAPU) ที่แจ้งว่ามีระดับสูงที่สุดในรอบ 3 ปีเช่นกันนั้น โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 2559 มีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังมีสัญญาณที่ดีว่า เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2559 เป็นบวก ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถยนต์ เครื่องสำอาง  เครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน

ส่วนอุตสาหกรรมสำคัญที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 1/2559 และคาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2/2559 ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าในไตรมาส 2/2559 อุตสาหกรรมฯ นี้ จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1   และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงในไตรมาสแรก แต่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/2559 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  และอุตสาหกรรมรถยนต์

แสดงความคิดเห็น