ก.พาณิชย์ เสริมศักยภาพ SME ด้วย MOC Biz Club

ได้เวลาติดเขี้ยวเล็บให้ SME ท้องถิ่นไทย มีศักยภาพที่เข้มแข็ง กระทรวงพาณิชย์จึงผุดไอเดียเด็ด จัดหลักสูตร MOC Biz Club โดยเริ่มใน 7 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หามาตรการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SME ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อตลาดในปัจจุบัน

กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 7 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมสมาชิกทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี ตาก อุดรธานี เชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพระนครศรีอยุธยา

โดยผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ได้มีช่องทางนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ สร้างโอกาส เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล

ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคล ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-4445 หรือ สายด่วน 1570

การติดเขี้ยวเล็บให้ SME ท้องถิ่นไทยในครั้งนี้ นอกจากจะเสริมศักยภาพให้ SME ท้องถิ่นไทยในแต่ละราย เพื่อให้อยู่รอด และดำเนินธุรกิจต่อไปได้แล้ว แต่ยังจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น