รัฐบาลอินโดฯ เร่งกู้เศรษฐกิจที่ต่ำกว่าเป้า

สำรวจเศรษฐกิจอินโดนีเซีย พบขยายตัวเพียงร้อยละ 4.92 ปีต่อปี ในไตรมาสแรกของปีนี้ ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ดึงนักลงทุน ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้โตตามเป้าที่ร้อยละ 5.2

ส่วนการบริโภคภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 4.94  ถือว่าการเจริญเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 5 ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ 2.93 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปีที่แล้วที่ขยายตัวถึงร้อยละ 7.31

อย่างไรก็ตาม  ข้อมูลจากสำนักงานสถิติกลางอินโดนีเซีย (BPS) ระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.92 นั้น  ดีกว่าในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 4.73  เท่านั้น

แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีเพียงร้อยละ 4.92 ถือว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างช้า แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 และ 3  เชื่อว่า ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเป็นเชิงบวกมากขึ้น เพราะมีปัจจัยในเรื่องวันหยุดต่าง ๆ ซึ่งต้องขอบคุณวันหยุดที่ทำให้ประชาชนมีการออกไปจับจ่าย รวมทั้งการใช้จ่ายของรัฐบาลเองด้วย

ส่วนการเจริญเติบโตของการลงทุน ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของ GDP ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภาคเอกชน นักวิเคราะห์คาดว่า อาจจะไม่ฟื้นตัวมากนัก จนกว่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่า การเจริญเติบโตตลอดทั้งปีอาจมีเพียงร้อยละ 5.2 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าของรัฐบาลเล็กน้อย ที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 5.3

รัฐบาลอินโดนีเซียจึงเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน เพื่อดึงนักลงทุนให้หันมาสนใจนำเม็ดเงินมาสู่โครงการต่าง ๆ ในประเทศ และจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวโตขึ้นตามเป้าของรัฐบาล ที่กำหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 5.2 ในปีนี้

แสดงความคิดเห็น