ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ มี S.O.S เป็นตัวช่วย

เผย ! กรมส่งเสริมฯ เร่งสร้างผู้ประกอบการออนไลน์ ตั้งเป้า 3 ปี 1 แสนราย ภายใต้โครงการ S.O.S บูรณาการงานด้านออนไลน์อย่างครบวงจร

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมฯ มีนโยบายตั้งเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะอบรมให้ความรู้ SME ด้านการค้าออนไลน์ และผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้ได้ 1 แสนราย และทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นจากนโยบายดังกล่าว คาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการ S.O.S ซึ่งเป็นการบูรณาการงานด้านออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านการค้าออนไลน์มาแล้วทั้งสิ้น 1,684 ราย ช่วยสร้างรายได้ให้ SME แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการ S.O.S. นี้ เป็นการบูรณาการงานด้านออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ SME ด้านการค้าออนไลน์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อให้ SME สามารถทำการค้าออนไลน์ได้จริงผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

แสดงความคิดเห็น