ฟาร์มผึ้ง เกษตรความนิยมต่ำ แต่ยอดขายสูงเฉลี่ย 30 ล้าน/ปี

ปัจจุบันเราไม่ค่อยได้เห็นธุรกิจเกษตรฟาร์มผึ้งมากนัก เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย แต่ในจำนวนน้อยนั้น กลับมีธุรกิจเกษตรฟาร์มผึ้งแห่งหนึ่งที่โดดเด่น นั่นคือ สุภาฟาร์มผึ้ง ซึ่งได้อนุรักษ์รังผึ้งไว้กว่า 2,000 รัง พร้อมจัดอบรมการเลี้ยงผึ้งที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และจากปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ผลผลิตในฟาร์มผึ้ง พร้อมแปรรูปสินค้าต่าง ๆ จนสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 30 ล้านบาท

บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ธุรกิจเกษตรที่บริหารงานแบบครอบครัวมานานร่วม 30 ปี ซึ่งตอนนี้ถูกสืบทอดโดยคุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ กรรมการผู้จักการ จะมาเล่าให้ฟังว่า “สินค้าของบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด คือ น้ำผึ้ง สินค้าแปรรูปส่วนใหญ่เป็น สบู่เหลว ขนมซีเรี้ยวบาร์ แครกเกอร์ เป็นต้น ซึ่งที่ตั้งฟาร์มอยู่ที่อยู่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 40 ไร่ มีรังผึ้งจำนวน 2,000 รัง”

จุดเริ่มต้นจากรังผึ้ง 10 รัง สู่ 2,000 รัง
คุณสุวรัตนา เล่าว่า “บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ก่อตั้งโดยคุณสมบูรณ์และคุณสุภา ยาวิเลิศ ซึ่งทั้งสองคนทำอาชีพครูมาถึง 10 ปี โดยมีโรงเรียนอนุบาลเป็นของตนเอง แต่ขณะเดียวกันมีคนเลี้ยงผึ้งชาวไต้หวันมาเช่าบ้านเลี้ยงผึ้งที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เลยได้ไปสอบถามคนเลี้ยงผึ้งดังกล่าวว่า “มีอาชีพนี้ด้วยเหรอ และทำรายได้อย่างไร” หลังจากที่ซักถามในทุกข้อสงสัยแล้ว เลยตัดสินใจลองมาเป็นผู้เลี้ยงผึ้งในจำนวน 10 รัง ด้วยการลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน แต่ดีมีพี่เลี้ยงผึ้งคอยดูแลเสมอมา จวบจนปัจจุบันมีจำนวน 2,000 รัง”

ผลผลิตทางการเกษตร
คุณสุวรัตนา เล่าต่อว่า “ผลผลิตจากน้ำผึ้งจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับดอกไม้บานมากน้อยแค่ไหน เพราะผึ้งย่อมคู่กับดอกไม้ที่มีเกสรหวาน ดังนั้นในช่วงที่อากาศร้อนผลผลิตจะน้อยลง แต่ถ้าอากาศเย็นทุกอย่างก็จะดี ซึ่งยอดขายจากปีที่แล้วของบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด เฉลี่ย 30 ล้านบาท/ปี”

วิธีการบริหารธุรกิจ “บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1.ในฟาร์มผึ้ง จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลผึ้งประมาณ 8 คน 2.ภายในโรงงานผลิตสินค้า จะบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงสารพิษทุกอย่าง เพื่อให้ปลอดภัยแก่ตัวผู้บริโภค”

ปัญหาและอุปสรรคที่บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด เผชิญตอนนี้คือ
1.ดอกไม้บานผิดฤดู ทำให้ได้ปริมาณน้ำผึ้งน้อย
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากคนสมัยใหม่ไม่สนใจงานด้านนี้ ดังนั้นทางเราจึงประชาสัมพันธ์โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้

การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
“ในเรื่องของราคาขายทางตลาดเป็นผู้กำหนด เช่น อ้างอิงจากปีที่แล้ว ถ้าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำราคาก็จะถูกลง แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงราคาก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศที่เราไม่สามารถกำหนดได้ ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวให้ทันตามสภาพแวดล้อม”

สำหรับใครที่ต้องการทำฟาร์มผึ้ง
1. ต้องหาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับผึ้งก่อน
2.ต้องตรวจสอบตัวเองว่าอยากเลี้ยงผึ้งเพราะอะไร อยากทำเป็นงานอดิเรก หรือเป็นอาชีพ
3.ถ้าสนใจจริงสามารถเดินทางมาหาเราได้ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 086-911-0407 มีทั้งคำแนะนำ และจำหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับการเลี้ยงผึ้ง ตอนนี้ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มบุคลากรในอนาคตให้มากขึ้น คุณสุวรัตนา เล่าทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น