ลาว เร่งฟื้นส่งออกกาแฟ สู่ตลาดโลก

คอกาแฟลาวเตรียมยิ้ม ! สมาคมกาแฟลาว จับมือภาครัฐและเอกชน เร่งฟื้นยอดขาย ทั้งการบริโภคกาแฟภายในประเทศ และยอดส่งออก หลังจากที่ส่งออกลดลงต่อเนื่อง

ลาวเตรียมความพร้อมรองรับการปลูกกาแฟ โดยการใช้ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ เพื่อจะช่วยรักษาคุณค่าของกาแฟลาว หลังจากที่เกิดภาวะราคาส่งออกลดลงต่อเนื่อง 2-3 ปีมาแล้ว

สมาคมกาแฟลาว จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลและภาคเอกชน ที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการเจรจาต่อรอง และประสานงานกับตลาดโลก ซึ่ง Sivilay Xayaseng  แห่งสมาคมกาแฟลาว กล่าวว่า การดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนดังกล่าวนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟลาวในตลาดโลกได้

ปัจจุบันราคากาแฟอาราบิก้าลดลงไปประมาณ 2,700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่โรบัสต้าซึ่งขายมานานกว่า ราคาลดลง  1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมกาแฟลาว เปิดเผยต่อว่า ในปี 2013 ลาวส่งออกกาแฟ 30,000 ตัน มูลค่า 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาในปี 2014 กาแฟส่งออกทั้งหมดลดลงเหลือ 26,000 ตัน มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ล่าสุดปี 2015 ลาวส่งออกกาแฟลดลงเหลือเพียง23,000 ตัน มูลค่าเพียง 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศที่ลาวส่งออกกาแฟไปนั้น ได้แก่ ไต้หวัน อิตาลี ญี่ปุ่น สเปน โปแลนด์ เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เบลเยียม สวีเดน  ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งประเทศในและนอกกลุ่ม AEC

การปลูกกาแฟของลาวอยู่ในพื้นที่ขนาด 75,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบสูงโบลาเวน อยู่ในจำปาสัก เซกอง และสาละวัน  และการผลิตกาแฟ่ของลาวมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ลาวเป็นผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลังเวียดนามและอินโดนีเซีย

แสดงความคิดเห็น