ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมกระเตื้องเล็กน้อย

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ตุลาคม 2558 มีดัชนีอยู่ที่ 73.4 ลดลงจาก 80.1 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 72.1 ในเดือนก่อน

หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 พบว่ามีดัชนีเฉลี่ย 75.5 เพิ่มขึ้นจาก 74.1 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าว ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่มีดัชนีอยู่ที่ 79.1

โดยองค์ประกอบของดัชนีเชื่อมั่น ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในเดือนตุลาคม 2558 พบว่ามีดัชนีอยู่ที่ 62.2 ลดลงจาก 69.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 61.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 มีดัชนีเฉลี่ย 64.8 เพิ่มขึ้นจาก 64.1 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548-2557 ที่มีดัชนี 71.4

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม ในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีดัชนีอยู่ที่ 68.6 ลดลงจาก 73.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 67.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 มีดัชนีเฉลี่ย 70.2 เพิ่มขึ้นจาก 67.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่มีดัชนี 71.9

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีดัชนีอยู่ที่ 89.4 ลดลงจาก 97.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 87.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 มีดัชนีเฉลี่ย 91.5 เพิ่มขึ้นจาก 90.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี2548 – 2557 ที่มีดัชนี 94.1

แสดงความคิดเห็น