คอกาแฟไทยมีมากขึ้น ส่งธุรกิจกาแฟสดใสทั้งตลาด

คนรุ่นใหม่หันมาดื่มกาแฟมากขึ้นส่งผลให้อัตราการเติบโตของกาแฟในทุกตลาดเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนส่งผลให้มูลค่าตลาดกาแฟไทยทะยานขึ้นเกือบ 20,000 ล้านบาท

การทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟ ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่อยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง ด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก เป็นธุรกิจที่ทำง่าย ได้กำไรดี และใครๆก็บริโภคกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการลงทุนในการทำธุรกิจ หรือเลือกซื้อแฟรนไชส์มาบริหาร

การเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟ

จากข้อมูลของสถาบันอาหารระบุว่าในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.4% ต่อปี  จากปี 2552 ที่มีมูลค่าทางการตลาด 14,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 17,400 ล้านบาท ในปี 2557

คุณพริษฐ์ อนุกูลธนาการ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัทในเครืออโรม่า กรุ๊ป กล่าวว่า ธุรกิจกาแฟถือว่ามีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทว่าธุรกิจร้านกาแฟ การผลิตของวัตถุดิบกาแฟ การจัดส่ง ไม่ได้รับผลกระทบอะไร ยังอยู่ในสถานะที่รับได้ สภาพเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบ

ทั้งนี้ ธุรกิจร้านกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอฟฟี่ช็อปและคาเฟ่ ส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช็อปเป็นร้านที่มุ่งขายกาแฟเป็นหลัก อาจมีเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบ โดยมีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ 49.0 มูลค่าประมาณ 8,540 ล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.0 เป็นผลมาจากคอฟฟี่ช็อปที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่ และคาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขายอาหารประเภทอื่นควบคู่ไปด้วย มีทั้งอาหารว่าง,อาหารจานหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนทำงาน นักศึกษา และครอบครัว ปัจจุบันร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 51.0 มูลค่าทางตลาด 8,860 ล้านบาท ของมูลค่าตลาดธุรกิจกาแฟทั้งหมด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

รายงานของสถาบันอาหารระบุว่าจากการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งแต่เดิมคนไทยนิยมดื่มกาแฟสำเร็จรูป แต่ปัจจุบันนั้นคนไทยได้หันมาบริโภคกาแฟคั่วบดกันมากขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากร้านกาแฟที่มีการตกแต่งให้มีความหรูหรา ทันสมัย สร้างบรรยากาศรื่นรมย์เหมาะสำหรับการนั่งดื่มกาแฟ เห็นได้จากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทย ที่พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2552 เป็น 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2555 แต่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกันที่มีการบริโภคสูง เช่น ญี่ปุ่น และบรูไน ที่มีการบริโภคเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมต่อปี

“คนไทยบริโภคกาแฟมาเป็นเครื่องดื่มอันดับหนึ่ง จากอดีตที่ผ่านมา การบริโภคกาแฟของคนไทยถือว่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากสถิติเมื่อ 6 – 7 ปี ที่ผ่านมา พบว่า คนไทยดื่มกาแฟอยู่ที่ครึ่งกิโลต่อคน ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีวัฒนธรรมการดื่มชา เช่น ญี่ปุ่น ทีมีอัตราการบริโภคกาแฟสูงกว่าต่อคนไทย โดยพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบเห็นผลิตภัณฑ์แล้วตัดสินใจซื้อ คือเข้าไปในร้านเพื่ออยากดื่มกาแฟจริงๆ โดยราคากาแฟทั่วไปที่อยู่ในระดับกลางมีราคาอยู่ที่ 40 – 50 บาท โดยเกิดความคาดหวังว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วจะได้รับบริการอะไรกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการ บรรยากาศภายในร้าน” คุณพริษฐ์ กล่าว

info_coffee2

แนวโน้มในอนาคต

รายงานของสถาบันอาหารแจ้งว่าโอกาสในเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยยังมีได้อีกมาก จึงทำให้ ธุรกิจร้านกาแฟได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเข้ามาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศไทยเองที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับกาแฟ ธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก็เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟมีความรุนแรงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด จนทำให้ร้านค้าที่ไม่มีความพร้อมต้องออกจากธุรกิจไปเป็นจำนวนไม่น้อย

คุณพริษฐ์ กล่าวว่า ในภาพรวมธุรกิจกาแฟยังเป็นโอกาสของคนไทย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง แบรนด์กาแฟต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟที่มองเห็นหนทางเข้ามาใช้กาแฟทำธุรกิจ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น ที่เป็นร้านสะดวกซื้อกระจายสาขาอยู่ตามทั่วประเทศ และมีร้านกาแฟอยู่ในนั้นถึง 2,000 – 3,000 สาขา อีกทั้งมีการควบคุมคนให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างแน่นอน

ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของสถาบันอาหาร คาดว่าสิ้นปี 2558 ธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลค่า 18,300 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.0 โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.9% แต่เป็นการเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าปี 2557 เพียงเล็กน้อย เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยมจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจในประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ ธุรกิจร้านกาแฟสามารถเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.7 ต่อปี โดยในปี 2561 คาดว่าธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลค่า 22,500 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มจำนวนของร้านกาแฟ โดยเฉพาะการขยายสาขาของผู้ประกอบการชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

info_coffee1

แสดงความคิดเห็น