ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งไทยหดตัว 9 เดือนติด

ตลาดรถยนต์นั่งป้ายแดงไทยยังไม่รุ่ง ยอดขายตกติดต่อกันเป็นเวลา 9 เดือน ยอดขายเดือนตุลาคมมีจำนวนเพียง 41,000 คัน

ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ ในเดือน ตุลาคม 2558 พบว่ามีจำนวน 41.0 พันคัน หดตัว 3.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน และหดตัว 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมาของ 2558 พบว่า มีจำนวน 454.3 พันคัน หดตัว 17.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 ที่มีจำนวน 440.4 พันคัน อยู่ 3.2% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 2.3%

โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ แบ่งเป็นยอดการจดทะเบียนในกรุงเทพฯ คิดเป็น 55.4% และภูมิภาค คิดเป็น 44.6% ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 ยอดการจดทะเบียนในกรุงเทพฯ คิดเป็น 52.3% และภูมิภาค คิดเป็น 47.7%

ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 22.7 พันคัน ขยายตัว 1.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ 9.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า มีจำนวน 237.5 พันคัน หดตัว 14.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่ 237.1 พันคัน อยู่ 0.2% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 1.1%

ส่วนยอดการจดทะเบียนรถยนต์นั่งในส่วนภูมิภาค มีจำนวน 18.3 พันคัน หดตัว 9.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 28 ติดต่อกัน และหดตัว 13.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า มีจำนวน 216.9 พันคัน หดตัว 19.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่ 203.4 พันคัน อยู่ 6.6% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 3.8%

แสดงความคิดเห็น