The Power of Less ทำน้อยให้ได้มาก

หลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าอยากมีเวลาเพิ่มมากขึ้น เพราะมีเรื่องต้องให้ทำในแต่ละวันมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นงานราษฎร์ งานหลวง เรื่องส่วนตัว ครอบครัว รวมไปถึงเรื่องเที่ยว หรือว่าเรื่องของคนอื่น ซึ่งเมื่อมีเรื่องที่ต้องทำเยอะ แต่เวลามีเพียงแค่วันละ 24 ชั่วโมง เราจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำในสิ่งที่สำคัญและได้ผลของงานที่ดี

The Power of Less เป็นหนังสือที่เขียนโดย Leo Babauta บล็อกเกอร์แห่ง Zen Habits ได้อธิบายถึงหลักในการ “ทำน้อยให้ได้มาก” ไว้ 5 ข้อด้วยกัน ดังนี้

1.   การสร้างข้อจำกัด  คนเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน  หรือในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน จนบางครั้งทำให้เราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่มีความสำคัญได้อย่างแท้จริง การสร้างข้อจำกัด จะช่วยให้เราลดปริมาณสิ่งที่ต้องทำลง และมีเวลาในการทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้ดีกว่า

2.   การเลือกแต่สิ่งสำคัญและทำให้ง่ายขึ้น การกำจัดงานอื่น ๆ ที่สำคัญน้อยกว่าออกไป  และให้เวลากับสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความวุ่นวายในชีวิตลงได้ ส่วนบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำเอง  ก็สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำ ทั้งนี้ก่อนที่เราจะมอบหมายงานให้คนอื่นทำ เราจำเป็นที่จะต้องรู้เสียก่อนว่างานไหนสำคัญ งานไหนไม่สำคัญ และเลือกใช้เวลารวมทั้งพลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ลงมือทำกับงานที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว

3.   การจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้เกิดการลื่นไหลทางความคิด  และทำให้สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  จะก่อให้เกิดความสับสน นำสู่ความเครียดและการผิดพลาดได้

4.   สร้างนิสัยใหม่ด้วยการพิชิตคำท้าภายใน 30 วัน เมื่อเราจดจ่อกับการสร้างนิสัยใหม่ ๆ แต่ละอย่างเป็นระยะเวลานานพอสมควร จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  และกลายเป็นนิสัยใหม่ ๆ ที่จะติดตัวเราไปตลอด

5.   เริ่มต้นทีละน้อย เพราะจะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้น และจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในระยะยาว เพราะเมื่อเราทำสิ่งใดสำเร็จแล้ว ย่อมเกิดกำลังใจที่จะทำต่อไป  และขยายความรับผิดชอบหรือเนื้องานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การเริ่มต้นด้วยความยาก จะทำให้เรามีโอกาสท้อแท้  และยกเลิกการทำสิ่งนั้นได้ง่าย ๆ

The Power of less เป็นหนังสือประเภท How to ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและทำได้ง่าย ๆ โดยผู้เขียนแนะนำให้เราตัด แบ่ง  หรือซอยงานยาก ๆ ออกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อย ๆ ทำทีละอย่าง จนสำเร็จเป็นส่วน ๆ และเมื่อนำมาประกอบกันก็จะกลายเป็นงานยาก ๆ ที่เราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ ปราศจากความเครียดในการทำงาน  แล้วยังได้งานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น