สิงคโปร์ จับมือ ออสเตรเลีย เพื่อธุรกิจ win-win

นักลงทุนจับตามอง ! สิงคโปร์จับมือกับประเทศนอกกลุ่ม AEC อย่างออสเตรเลีย เซ็นปากกาลงนามลดเงื่อนไขทางการค้า เพิ่มความคล่องตัว เอื้อประโยชน์ ให้กับนักลงทุนของกันและกัน

การลงนามระหว่างสิงคโปร์และออสเตรเลีย คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดเทปสีแดง อันเป็นข้อบังคับในกฎระเบียบทางการค้า ให้ธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกันและกัน อีกทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัว และยังช่วยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้ใช้ระยะเวลาอยู่ร่วมกันทำธุรกิจได้ยาวนานยิ่งขึ้น

การลงนามร่วมกันดังกล่าวข้างต้นนั้น จะครอบคลุมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (CSP) ซึ่งได้นำมาใช้ในเดือนมิถุนายนเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งสองประเทศจะนำมาตรการจากการลงนามนั้น มาช่วยเพิ่มการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงข้อตกลงของสิงคโปร์และออสเตรเลีย ในเรื่องการลงนามทางการค้าเสรีเมื่อปี 2003 ให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังจะสร้างลานจอดในสิงคโปร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจที่ออสเตรเลีย

Mr.Guy Scott ประธานหอการค้าออสเตรเลียแห่งการพาณิชย์สิงคโปร์ กล่าวว่า การครอบคลุมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (CSP) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงใหม่ในหลายประเด็น ส่วนใหญ่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่จะกระทบต่อการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจในสิงคโปร์

Ho Meng Kit ผู้บริหารระดับสูง สภาธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) กล่าวเช่นกันว่า กลุ่มธุรกิจของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และได้ประชุมหารือแบ่งปันมุมมองในเรื่องปัญหาที่เจอคล้าย ๆ กัน เพื่อนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา และจะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างราบรื่น

แสดงความคิดเห็น