ธุรกิจค้าปลีกอาหารไทย เตรียมโกอินเตอร์สู่ซาอุฯ

เป็นที่น่ายินดี ! เมื่อซาอุดิอาระเบียใจดี อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ เข้าถือครองธุรกิจค้าปลีกอาหารได้ 100% เต็มแล้ว ผู้ประกอบการไทยจึงยิ้มร่า เตรียมขนทัพธุรกิจบินเหินฟ้า สู่รัฐอาหรับในเอเชียตะวันออกกลาง

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จากการจัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกอาหารในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) ประกอบด้วย ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน

พบว่า ในภาพรวมระหว่างปี 2557-2562 ปริมาณการบริโภคอาหารในกลุ่มประเทศ GCC คาดว่า จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.5  โดยคาดว่าในปี 2562 ปริมาณการบริโภคอาหารทั้งภูมิภาค จะอยู่ที่ 51.9 ล้านเมริกตัน เนื่องจากมีการขยายตัวของประชากร คาดว่าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.4 จาก 50 ล้านคนในปี 2558 เป็น 57.6 ล้านคนในปี 2562

นายยงวุฒิ  เปิดเผยต่อว่า ขณะนี้มีแนวโน้มที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ในปี 2562  ขณะที่รายได้ของประชากรในกลุ่มประเทศ GCC คาดว่าต่อคนต่อหัวจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 ในปี 2562 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภค โดยจะสนใจซื้ออาหารที่มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื้อหมัก นมปรุงแต่ง และอาหารพร้อมปรุง ส่วนธัญพืชเป็นหมวดสินค้าอาหารที่มีการบริโภคมากที่สุดในภูมิภาค โดยคาดว่าในปี 2562 จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 46.5 ของปริมาณการบริโภคอาหารทั้งหมด

ทั้งนี้ ซาอุดิอาระเบียถือเป็นประเทศที่มีการบริโภคอาหารมากที่สุดในกลุ่มประเทศ GCC  หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณการบริโภคอาหารทั้งหมด สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของประชากรในประเทศ โดยมีจำนวนประชากรเกือบ 2 เท่าของสมาชิกที่เหลืออีก 5 ประเทศรวมกัน

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์   กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจนำสินค้าอาหารเข้าสู่ตลาดซาอุดิอาระเบีย ควรเป็นสินค้าอาหารพร้อมทาน ที่มีความสะดวกและง่าย อีกทั้งควรวางจำหน่ายในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ เพราะเป็นช่องทางหลักที่ผู้โภคในเมืองเลือกซื้อสินค้า และควรตั้งราคาจำหน่ายให้ใกล้เคียงกับประเทศที่ส่งสินค้าไปขายในภูมิภาคนี้ เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์

ดังนั้น ตลาดในกลุ่มประเทศ GCC  จึงมีความน่าสนใจอย่างมาก หากผู้ประกอบการไทยเจาะตลาด GCC ได้สำเร็จ ก็ถือเป็นการนำทัพให้กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของไทยเข้าสู่ตลาดนี้ได้ไม่มากก็น้อย

แสดงความคิดเห็น