กรมการค้าภายใน ปกป้องผู้บริโภค ตรวจเข้มราคาเหล็ก

ผู้บริโภคสบายใจได้ เมื่อกรมการค้าภายใน รวมทีมออกตระเวนตรวจโรงงานและร้านค้าเหล็กทั่วประเทศ ที่มีการขึ้นราคา และอาจโดนเอารัดเอาเปรียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาวการณ์การจำหน่ายเหล็กทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า กรมฯ ได้มีการดูแลราคาเหล็กให้เป็นไปตามกลไกตลาด ป้องกันการขึ้นราคา การเอารัดเอาเปรียบ และกลโกงต่าง ๆ จากโรงงานและร้านค้าทั่วประเทศ

โดยกรมฯ ได้แจ้งให้ผู้ผลิต โรงงาน ร้านค้า จะต้องแจ้งการปรับขึ้นราคาให้กรมฯ ทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อดูโครงสร้างราคาให้เป็นไปตามต้นทุน และเพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้ใช้ ได้มีการเตรียมตัวในการสั่งซื้อล่วงหน้า และยังเป็นการป้องกันการเก็งกำไรจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ราคาเหล็กมีการปรับขึ้นจริง โดยราคาเพิ่มขึ้นเป็น 20-21 บาทต่อกิโลกรัม จากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ กิโลกรัมละ 17-18 บาท เพราะวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น แต่ราคาก็ไม่ได้สูงขึ้นมากจากช่วงก่อนหน้านี้ ที่เคยขึ้นสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 30 บาทมาแล้ว

ทั้งนี้ กรมฯ ได้สั่งการให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายเหล็กทั่วประเทศแล้ว โดยเฉพาะร้านค้าปลีก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้เหล็ก และจากการรายงานเบื้องต้น กรมฯ ยืนยังได้ว่าขณะนี้ปริมาณเหล็กในตลาดยังเพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนแต่อย่างใดมากนัก

หากว่าผู้บริโภคพบเจอโรงงานหรือร้านค้าเหล็กเอารัดเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดของทุกจังหวัด

แสดงความคิดเห็น