ผลิตภัณฑ์ผลไม้ “สวนปัณวารี” หนีพ่อค้าคนกลาง แปรรูปเกษตร ไกลสู่ต่างประเทศ

จากเหตุผลผัก ผลไม้ มีอายุการเก็บน้อย เมื่อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง กลับถูกกดราคาตกต่ำ จึงทำให้บริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัด พลิกผลผลิตของไร่ผลไม้ตนเอง สู่สินค้าเกษตรแปรรูป ตรา “สวนปัณวารี” จนปัจจุบันตลาดหลักอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป และออร์เดอร์ไกลถึงต่างประเทศ กับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

คุณธาริน ทิวารี ประธานกรรมการ พร้อมเจ้าของไร่ผลไม้ บริษัท บีเอ็น ฟรุ๊ต จำกัด หรือ บริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัด เล่าว่า “เดิมทำไร่ผลไม้ปลูกมะขามหวาน มะม่วง เสาวรส และกระท้อน ในเนื้อที่ 47 ไร่ อยู่ที่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งต้องการนำผลผลิตภายในไร่ไปขายเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากได้ราคาต่ำ แต่ขณะเดียวกันมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว โดยประกอบธุรกิจด้านผลิตสื่อโฆษณา และขายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในนามชื่อ บริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำผลไม้สดของไร่ไปนำเสนอขายในห้างสรรพสินค้าวิลล่า มาร์เก็ต ในปี พ.ศ. 2548 โดยใช้นาม บริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัด”

“จนระยะหลังพบว่า ผลไม้ที่นำไปขายในห้างสรรพสินค้าเกิดเน่าเสียง่าย เลยคิดแปรรูปผลผลิตในรูปแบบน้ำผลไม้คั้นสด คือ น้ำเสาวรสคั้นสด น้ำมะม่วงคั้นสด และกระท้อนลอยแก้ว โดยใช้ชื่อตรา สวนปัณวารี จากนั้นเมื่อสินค้าผลไม้สดแปรรูปลงตัวแล้ว ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการทำ สาหร่ายทะเลวากาเมะสด ( Fresh Wakame Seaweed)

“กระทั่งทดลองนำผลผลิตของไร่ไปทดสอบการผลิตกับโรงงาน ที่มีมาตรฐานการส่งออก และโรงงานที่รับจ้างผลิตที่มีมาตรฐาน GMP, HACCP และ  ISO9002 จนได้สินค้าเนื้อเสาวรสอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง (ผลิตจากมะม่วงแก้ว) และมะม่วงหอมอบแห้ง (ผลิตจากมะม่วงโชคอนันต์) รวมถึงมะขามอบแห้งแกะเปลือก แกะเมล็ด ที่ตอนนี้ทางบริษัทฯ ผลิตเองแล้ว”

เหตุผลการทำสินค้าเกษตรแปรรูป
“จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ผักผลไม้มีอายุการเก็บรักษาน้อย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะทำสินค้าให้มีอายุยาวนาน ไม่สูญเสียง่าย และสามารถส่งไปขายทั่วประเทศได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ใช้เงินลงทุนด้านตัวเครื่องจักร และแพ็กเกจจิ้งไปหลายล้าน  สามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ปีที่ 2”

สินค้าเกษตรแปรรูปของ บริษัท บีเอ็น ฟรุ๊ต จํากัด หรือ บริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จํากัด
1. ผักผลไม้อบแห้งนานาชนิด (Dried and Dehydrated Fruits) จำนวนมากกว่า 30 ชนิด
2. มะขามหวานฝักและแกะเปลือกอบแห้ง (Sweet Tamarind)
3. น้ำผลไม้คั้นสด (Healthy Fruit Juice)
4. สาหร่ายทะเลสดวากาเมะ (Fresh Wakame Seaweed)

วิธีการทำตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
“หลังจากที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าเหมาะแก่การออกตลาดแล้ว จึงได้นำไปเสนอแก่ห้างสรรพสินค้า Central Food Hall และ Tops Market ของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยผ่านโครงการ Business Matching ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอเพิ่มเติมที่บริษัท สุวรรณชาด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขายสินค้าผ่านทางห้างสรรพสินค้า โกลเด้น เพลส ทุกสาขา จนถึงปัจจุบัน”

“ส่วนตลาดหลักตอนนี้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างในเครือเดอะมอลล์ เช่น พารากอน ห้างสรรพสินค้าวิลล่ามาร์เก็ต 10 สาขา ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเทสโก้ โลตัส   เป็นต้น รวมไปถึงส่งขายไปยังต่างประเทศด้วย”

ยอดขายสินค้าเกษตรแปรรูป
“ยอดขายสินค้าเกษตรแปรรูปในประเทศไทยอยู่ที่ 2- 2.5 ล้านต่อเดือน  ส่วนยอดขายในต่างประเทศขึ้นอยู่กับออร์เดอร์ว่ายอดสั่งสินค้าเท่าไร แต่เฉลี่ยต่อปียอดขายอยู่ที่ 30-35 ล้านบาท นอกจากนี้การพัฒนาและต่อยอดจะเน้นเรื่องของการส่งออกให้ทั่วประเทศมากขึ้น เพื่อขยายตลาดการลงทุน”  คุณธาริน กล่าวทิ้งท้าย

 

BBL_SME-in-Focus_5

แสดงความคิดเห็น