เมียนมา เตรียมผุดโครงการยักษ์ “เมืองฮับอุตสาหกรรม”

เศรษฐกิจเมียนมา จะบูมสุดขีด ! เมื่อโครงการยักษ์บังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประชากรชาวเมียนมา นักลงทุน ผู้ประกอบการ ทั้งจากในประเทศและต่างชาติ เตรียมรอปลื้ม เพราะ “ฮับอุตสาหกรรม” ที่ใกล้จะปรากฏโฉมนั้น อาจพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจเมียนมาไปเลยก็ได้

รายละเอียดสำหรับเรื่องที่น่าจับตามองนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า เมืองที่จะได้รับการพิจารณาสร้างเป็น “ฮับอุตสาหกรรม” ได้แก่ ย่างกุ้ง หงสาวดี มัณฑะเลย์ และสะกาย

มีรายงานระบุว่า หลังจากการสำรวจทั่วเมียนมา พบว่า 4 เมืองเด่นดังกล่าวนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จึงเหมาะแก่การสร้างเป็น “ฮับอุตสาหกรรม” อย่างยิ่ง

เมื่อได้สร้างเป็น “ฮับอุตสาหกรรม” แล้ว จะช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเมือง และยังคาดว่า จะทำให้เมืองใกล้เคียงมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามไปด้วย รัฐบาลเมียนมาจะพิจารณาทั้ง 4 เมืองนี้ เพื่อดูถึงความสำคัญที่จะพัฒนาเป็น “ฮับอุตสาหกรรม” ได้ โดยคำนึงถึงความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ วัตถุดิบ และระบบการขนส่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา ระบุในรายงานว่า แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ได้แก่ ที่ดินราคาสูง ค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบสูงเกินไป การผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดที่อ่อนแอ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ กฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พร้อม และข้อจำกัดเรื่องเงินทุน

“ฮับอุตสาหกรรม” ถือเป็นโครงการยักษ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมาให้เจริญก้าวหน้า หรืออาจก้าวขึ้นไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจบูมอันดับต้น ๆ ในกลุ่ม AEC เลยก็ได้

แสดงความคิดเห็น