ไทยติดอันดับ 2 ประเทศน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน

ไทยปลื้ม เพราะนอกจากติดอันดับ 2 แล้ว ยังติดอันดับ 21 ของประเทศน่าลงทุนจากทั่วโลกอีกด้วย จากการที่รัฐบาลใช้นโยบาย Open Policy และปัจจัยด้านบวกอื่น ๆ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว

ข่าวดีนี้ได้รับการยืนยันจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ได้แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบว่า บริษัท เอ.ที.เคียร์มีย์ (A.T.Kearney) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับโลก ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 พบว่า ไทยมีความน่าลงทุนเป็นอันดับที่ 21 ของประเทศที่มีความเชื่อมั่นด้านการลงทุน โดยในอาเซียนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ทั้งที่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาไทยไม่ติด 1 ใน 25 ของการจัดอันดับบริษัทนี้

ในแวดวงนักลงทุนต่างให้ความสนใจเรื่องการจัดอันดับนี้ เพราะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ขอบเขตพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุน ซึ่งสาเหตุที่ไทยติดอันดับที่เหมาะแก่การมาลงทุนดังกล่าวนั้น เนื่องจากไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และใช้นโยบายแบบ Open Policy พื้นฐานเศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว

โดยความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้ มาจากด้านท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายด้านการลงทุนของไทย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ไทย จนติดอันดับ 21 ของประเทศที่น่าลงทุนจากทั่วโลก

แสดงความคิดเห็น