มาเลเซีย หนุนหญิงเก่ง ก้าวขึ้นบริหารระดับสูง

เป็นที่น่ายินดี เมื่อกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ในมาเลเซีย เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเก่ง ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรแกร่ง กับทุกสภาวะการแข่งขันใน AEC

มีการสำรวจพบว่า ในบริษัทจำนวน 100 แห่งนั้น มีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งระดับบริหารประมาณร้อยละ 15 สำรวจเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา

The 30% Club Malaysia ซึ่งเป็นองค์กรด้านผู้นำธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้ผู้หญิงเก่งมีบทบาทในตำแหน่งระดับผู้บริหารภายในบริษัทต่าง ๆ ที่มาเลเซีย

ได้เปิดเผยว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า บริษัทจำนวน 100 แห่งนั้นมองการณ์ไกล และพยายามที่จะทำลายกำแพงเดิม ๆ ที่ผู้หญิงไม่ค่อยจะมีสิทธิ์ได้ทำงานในตำแหน่งสูง ๆ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเก่ง มีศักยภาพ ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทมากขึ้นแล้ว

โดยเฉพาะเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการประชุมโต๊ะกลมขึ้นที่ Lanai Kijang ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมมากมาย จากบริษัทมหาชนและองค์กรต่าง ๆ เช่น ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ และตัวแทนของ CEO จากบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง และนักลงทุนที่มีโครงการเกี่ยวข้องกับภาครัฐด้วย

Tan Sri Zarinah Anwar หนึ่งในผู้ก่อตั้ง The 30% Club Malaysia เปิดเผยว่า “ผู้นำองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอำนาจอยู่ในองค์กรของเขา ได้พยายามผลักดันให้ผู้หญิงที่เก่ง ๆ มีโอกาสเจริญเติบโต อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (WOBs) ในสหราชอาณาจักรตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา”

“คณะกรรมการบริษัทต่าง ๆ เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเก่งเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งบริหารระดับสูงมากขึ้น เพราะพวกเธอที่มีศักยภาพเหล่านั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งบริหารได้เช่นเดียวกับเธอ”

สิ่งนี้ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่องค์กร บริษัท หรือหน่วยงานใหญ่ ๆ ในมาเลเซีย ที่มองเห็นความสำคัญของผู้หญิงเก่ง มีศักยภาพ ในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ หรือมีส่วนร่วมอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทได้ เพราะจะได้เสริมทีมบริหารให้แข็งแกร่ง หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกันนำบริษัทไปสู่เป้าหมาย ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกขณะในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น