เผยแล้ว GDP ปีนี้ คาดขยายตัวเฉลี่ย 3%

สำรวจตรวจพบ ตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ลดลง อยู่ที่ 2.5-3.5% ค่าเฉลี่ยคือ 3% ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะขยายตัวสูงถึง 3-3.5% สาเหตุเพราะอะไร เกาะติดคิดตามข่าวได้ในรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดย นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า จากรายงานภาวะเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่ 1/2559 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559-2560 ระบุไว้ในนั้นว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2559 มีโอกาสขยายตัวลดลง คืออยู่ที่ 2.5-3.5% โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3% ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะขยายตัวสูงถึง 3-3.5%

ขณะที่ภาคการส่งออกทั้งปี มีโอกาสติดลบ 0.2-1.8% โดยมีค่าเฉลี่ยเติบโตเพียงแค่ 0.8% มูลค่าประมาณ 2.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ว่า จะขยายตัวอยู่ที่ 3% มูลค่าประมาณ 2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อไปสำรวจภาคการเกษตร พบว่า ยังคงติดลบ 3.2% ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 2.5% การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 1.6% การลงทุนของภาคเอกชน ขยายตัว 4.3% ภาคบริการ (สาขาโรงแรมและภัตตาคาร) ขยายตัว 13%

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุเพิ่มเติมว่า มีสาเหตุจากปัจจัยลบหลายด้าน เช่น ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อภาคเกษตรลดลง และการส่งออกที่ยังไม่ฟื้น ส่งผลให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจถึง 5 แสนล้านบาท รวมทั้งภาคครัวเรือนมีหนี้สินค่อนข้างสูง มีผลต่อกำลังซื้อประชาชนทั่วไปเช่นกัน ทำให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหายไป 1.2 แสนล้านบาท

จึงคาดการณ์ว่า GDP ปี 2559 นี้ จะลดลงอยู่ที่ 3% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ว่า อาจจะขยายตัวอยู่ที่ 3.5% ภายใต้โจทย์รัฐระดมลงทุนตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้เร่งหามาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบแล้ว

แสดงความคิดเห็น