รัฐชูอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทำตลาดทั่วไทยทั่วโลก

สถาบันอาหารชูอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นพระเอก ตั้งโรงงาน 5 แห่ง 5 ภูมิภาค นำร่องภาคใต้แห่งแรก ด้วยงบ 60 ล้านบาท ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในเนื้อข่าว

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต คณะกรรมการสถาบันอาหาร จึงได้ปรับโครงสร้างของสถาบันฯ เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงลึก และนำกระบวนการผลิตยุคใหม่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น

โดยได้เพิ่มหน่วยงานใหม่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานดูแลโรงงานแปรรูปอาการต้นแบบ ซึ่งสถาบันฯ มีแผนที่จะลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปอาหารต้นแบบ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ที่จะออกแบบโรงงานเพื่อรองรับวัตถุดิบการเกษตรในแต่ละภูมิภาค ล่าสุดในปี 2560 รัฐบาลได้อนุมัติตั้งโรงงานแปรรูปอาหารต้นแบบนำร่องไปแล้ว 1 แห่งในภาคใต้ ใช้งบลงทุน 60 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การนึ่งปลาทู ที่สามารถนำน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาสกัดเป็นโอเมก้า 3 และสารสกัดอื่น ๆ ทั้งนี้โรงงานต้นแบบจะเปิดให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเช่าผลิตสินค้าด้วย

โรงงานต้นแบบที่ภาคใต้แห่งนี้ จะสามารถรองรับ SME  ด้านการประมง และแปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ  ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ราย เพราะได้ออกแบบสายการผลิตให้สามารถรองรับการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ SME ที่ขาดแคลนเงินลงทุนโรงงานที่ทันสมัยเข้ามาใช้บริการได้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของตัวเองด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาระบบการผลิต เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกด้าน และทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย เช่น หน่วยงานศูนย์รวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานด้านเครื่องจักร มีหน้าที่รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทุกชนิด เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME ในการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับสินค้าของตัวเอง

นายยงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารไทย เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะออกตรารับรองสินค้าว่ามีมาตรฐานและรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อเป็นมาตรฐานให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีรสชาติใกล้เคียงกัน โดยในเบื้องต้นจะให้ตรารับรองกับสินค้าน้ำซอสแกงไทยชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ชาวต่างชาตินำไปปรุงอาหารไทยที่มีรสชาติเหมือนที่รับประทานในไทย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น