ชวนสัมมนา “ทำบัญชีให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี”

ข่าวดีนี้สำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เมื่อลงบัญชีอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ต้องกลัวถูกตรวจสอบย้อนหลัง โดยจะจัดสัมมนานำร่องในอุตสาหกรรม 6 คลัสเตอร์แรกก่อน จะเป็นกลุ่มไหนบ้าง ติดตามอ่านได้ในรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรมสรรพากรจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “จัดทำบัญชีอย่างไรให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี” โดยกลุ่มธุรกิจเป้าหมายจะเน้นไปที่ SME เป็นหลัก เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีชุดเดียวอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน ซึ่งเบื้องต้นได้เลือกกลุ่ม 6 คลัสเตอร์  ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อนำร่องในโครงการสัมมนาดังกล่าว

ทั้งนี้ แม้จะมีผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถเข้าสู่โครงการบัญชีเดียว โดยไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จะเข้ามาลงทะเบียนในโครงการนี้กว่า 4 แสนราย หรือเกือบทั้งหมดจากผู้มีสิทธิลงทะเบียนก็ตาม แต่การทำความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในเรื่องของการจัดทำบัญชีเดียวอย่างถูกต้อง ยังต้องเดินหน้าทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมสรรพากร จึงต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เมื่อลงบัญชีอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ต้องกลัวถูกตรวจสอบย้อนหลัง

โดยจะดำเนินการนำร่องในอุตสาหกรรม 6 คลัสเตอร์แรก ประกอบด้วย 1.อาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมด 2.แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 3.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมด 4.ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความงาม และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 5.วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด และสุดท้ายคือ 6.กลุ่มบริการและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และผู้ให้บริการ

โดยจะเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และหลังจากนั้นจะทยอยให้ความรู้แก่คลัสเตอร์อื่น ๆ ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กรมสรรพากร โทร.1661 หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/

แสดงความคิดเห็น