แฟรนไชส์ไทย ทำยังไงให้โกอินเตอร์

ใครว่าขายสิทธิ์แฟรนไชส์เป็นเรื่องไก่กา มารู้ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนขายสิทธิ์ในต่างแดนกันเถอะ

เมื่อพูดถึงแฟรนไชส์ สำหรับคนไทยแล้วยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจนี้อยู่มาก ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่แค่ต้องประสบความสำเร็จแล้วจะสามารถขายธุรกิจให้บริษัทในต่างประเทศได้ทันที แต่ต้องมีกระบวนการของระบบแฟรนไชส์นั้นก่อน ซึ่งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องคอยดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ และมาตรฐานอื่น ๆ ของผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ (franchisee)  อย่างต่อเนื่อง

ในความหมายที่ว่า หากจะทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ จำเป็นต้องตั้ง Franchise Organization ขึ้นมาเพื่อดูแลและคอยควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ให้กับผู้ถือลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ (franchisee) เพราะชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแฟรนไชส์จะผูกอยู่กับชื่อแบรนด์ ซึ่งหมายถึงทุกสาขาแฟรนไชส์ทั้งหมด หากเกิดวันใดมีสาขาใดสาขาหนึ่งของแฟรนไชส์ทำอะไรผิดพลาด  ตกมาตรฐานแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์ได้รับผลกระทบตามไปด้วยทันที รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อแฟรนไชส์สาขาอื่น ๆ ลดทอนลงด้วย

ระบบแฟรนไชส์มีความน่าสนใจที่จะขยายสาขาไปยังต่างประเทศได้ มากกว่าการส่งออกในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากไม่โดนมาตรการกีดกันทางการค้า และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นในประเทศที่เราได้เข้าไปขยายสาขาแฟรนไชส์อีกด้วย การที่จะขายแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศได้นั้น ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของต้องดูว่า ผู้ที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ในต่างประเทศนั้นมี Credit Report หรือไม่ ซึ่งดูที่ Statement ตัวเลขที่เห็นเงินในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ที่จะซื้ออย่างละเอียด ไม่ควรรีบด่วนตัดสินใจขาย ต้องมีการอบรมเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ธุรกิจเราให้เป็นคนของเรา อีกทั้งต้องทำการอบรมความรู้เรื่องระบบในการทำธุรกิจอย่างแม่นยำด้วย

แนวคิดหลักของการบริหารแฟรนไชส์ในต่างประเทศ  บริษัทแม่ควรเป็นผู้บริหาร และแต่งตั้ง Master Franchise ในประเทศที่เราต้องการไปขยายสาขา เพื่อบริหารผ่านตัว Master Franchise ซึ่งก่อนที่จะทำแบบนั้นได้ บริษัทฯ ต้องสร้างทีมเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาแฟรนไชส์ โดย Franchise Organization จะถูกแบ่งออกเป็น 6 หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. Franchise Team  ทำหน้าที่ Business Development ต้องคอยควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และทำให้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ (franchisee) สามารถไปต่อได้
2. Operation Support  ทำหน้าที่ดูแลสาขา franchisee ให้ธุรกิจลื่นไหล
3. Marketing Support ทำหน้าที่ดูแล Store และ Coverage Level สร้างฐานลูกค้าในแต่ละสาขา franchisee ให้ได้
4. Technical Support เป็นทีมที่รู้เทคนิคในการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ในธุรกิจ เช่น งานช่าง ตกแต่ง Store
5. Legal Support ทำหน้าที่จัดการเรื่องเงื่อนไขสัญญาและตรวจสอบสาขา franchisee
6. Admin ประสานงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ แผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีการส่งเสริมแฟรนไชส์ ระบบการค้าที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขยายธุรกิจได้โดยง่าย และลงทุนต่ำ โดยให้ความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) พัฒนายกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานสากล Malcolm Baldrige และส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีศักยภาพสู่ตลาดสากล (Franchise go Inter)

โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ 22 ราย ใน 38 ประเทศทั่วโลก เน้นพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการยกระดับการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 48 ราย และมาตรฐาน ISO 62 ราย

ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ขยายเครือข่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้แล้ว 22 ธุรกิจใน 38 ประเทศ แยกเป็นอาหารและเครื่องดื่ม 11 ธุรกิจ บริการ 1 ธุรกิจ การศึกษา 3 ธุรกิจ ความงามและสปา 2 ธุรกิจ ค้าปลีก 5 ธุรกิจ จากปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ 1,200 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 7 หมื่นล้านบาท มีมูลค่าการตลาดทั้งระบบกว่า 2 แสนล้านบาท หรือประมาณ 9% ของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ

แสดงความคิดเห็น