เวียดนามยิ้ม ยุโรปสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้ง

2.5 ล้านยูโร เป็นเม็ดเงินที่สหภาพยุโรป ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งในเวียดนาม เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้คึกคัก

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติเวียดนาม และอ็อกแฟม เป็นโครงการสำหรับการผลิตกุ้งอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

โครงการนี้มีมูลค่า 2.5 ล้านยูโร หรือ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และลดปัญหาความยากจน ในจังหวัดช็อกจรัง ก่าเมา และบากเลียวของเวียดนาม

ผู้ประกอบการผลิตกุ้งรายขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

Alejandro Montalban อัครราชทูตและที่ปรึกษาของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปเวียดนาม เปิดเผยว่า โครงการนี้จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และลดของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมกุ้งได้

โครงการดังกล่าวยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตกุ้งรายขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำกุ้งออกไปจำหน่าย หรือเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจได้

Nguyen Le Hoa รองผู้อำนวยการของ Oxfam ในเวียดนาม เปิดเผยว่า ประชากรชาวเวียดนามประมาณ 1 ล้านครัวเรือน มีอาชีพผลิตกุ้ง หรือมีประมาณ 80% ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งที่มีการสร้างงานมากขึ้น มีความเจริญขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น ได้ก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำจืด ป่าบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และเกิดการสูญเสียทรัพยากรทางประมงไปด้วย

นี่คือสิ่งที่ Oxfam  และรัฐบาลเวียดนามควรตระหนัก และรีบแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน หากสามารถแก้ปัญหานี้ได้ อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งก็จะมีอนาคตที่สดใสมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า นักลงทุนจะแห่กันมาปักหมุดลงทุนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น