ส.อ.ท.เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลง

ส.อ.ท. เปิดข้อมูลสำคัญที่อาจทำให้นักลงทุนอาจสงสัยว่า เหตุใดดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายน โดยลดลงเหลือ 85 จากเดิมอยู่ที่ระดับ 86.7 มีปัจจัยอะไร เหตุผลใด และกลุ่มอุตสาหกรรรมอะไรบ้างที่ประสบกับเรื่องนี้ ติดตามอ่านได้ในเนื้อข่าว

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2559 พบว่า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 85.0 จากระดับ 86.7 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อย มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การใช้กำลังการผลิตลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปูนซีเมนต์ พลาสติก และปิโตรเคมี เป็นต้น

ทางด้านค่าเงินบาทบาทนั้น ผู้ประกอบการยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องการแข็งค่าของเงินบาท ที่กระทบต่อขีดความสามารถในการส่งออก และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น

โดยดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 97.2 เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อกำลังซื้อในภูมิภาคที่ฟื้นตัวช้า จากความรุนแรงของปัญหาภัยแล้ง ราคาน้ำมันในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาตรการที่มิใช่ภาษี

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้เสนอให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) โดยเน้นระดับเมืองใหญ่ เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น