เวียดนามเร่งกู้สู้วิกฤติ อัตราว่างงานสูง

กระทรวงแรงงานเวียดนาม เร่งหาวิธีลดอัตราการว่างงาน เพิ่มกำลังคนในตลาดแรงงาน เพื่อการแข่งขันใน AEC จากเดิมที่มีอัตราการว่างงานสูง นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ มาฟัง รมช.แรงงานฯ เวียดนาม เปิดเผยถึงเรื่องนี้

Doan Diep Mau รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน คนพิการและกิจการสังคมเวียดนาม เปิดเผยว่า นักศึกษาจบใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาที่ค่อนข้างสูง อาจจะต้องเผชิญกับอัตราการว่างงานที่ยังคงสูงอยู่

หนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานมีประมาณหนึ่งล้านคน แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ อัตราการว่างงานยังมีอยู่ค่อนข้างสูง

สถาบันวิทยาศาสตร์แรงงานและกิจการสังคมเวียดนาม เปิดเผยถึงสถิติแรงงานล่าสุดว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงมีนาคม 2559 นี้ มีพนักงานที่ลาออกจากงานเพิ่มขึ้นอีก 20,700 คน จากเดิมที่มีอัตราว่างงานค่อนข้างมากอยู่ก่อนแล้ว

ท่ามกลางคนว่างงานที่มีอยู่ราวหนึ่งล้านคนนั้น กลุ่มคนที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุด จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 190,900 คน ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาเพิ่มขึ้นอีกราว 35,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในข่ายที่ยังว่างงานเช่นกัน

แต่ในทางตรงกันข้าม ประชากรที่ร่ำเรียนจบการศึกษาระดับกลาง ๆ กลับมีอัตราการว่างงงานที่ลดลง ซึ่งมีเพียงประมาณ 60,200 คนเท่านั้น ถือว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้ เพราะแสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มนี้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลแรงงานในไตรมาสแรก ยังพบว่า ประชากรเวียดนามมีงานทำอยู่ทั่วประเทศประมาณ 53.29 ล้านคน ลดลง  211,120 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ เปิดเผยอีกว่า สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามที่ชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดงานเวียดนาม

เมื่อมาดูด้าน GDP พบว่า ลดลงประมาณร้อยละ 1.23 ในธุรกิจภาคการเกษตร ป่าไม้และอาหารทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่ประชากรวัยทำงานของเวียดนามในภาคธุรกิจดังกล่าวนี้เอง ที่ประสบกับอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมวลผลและการผลิตในอุตสาหกรรม บริษัทรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์

รัฐบาลเวียดนามจึงเร่งหามาตรการลดการว่างงาน สนับสนุนให้ประชากรในวัยทำงานเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น จะช่วยเศรษฐกิจเวียดนามมีความแข็งแกร่ง เพื่อการแข่งขันในตลาด AEC ได้

แสดงความคิดเห็น