สิงคโปร์บูรณาการ AEC เป็น AEC Blueprint 2025

สิงคโปร์ขับเคลื่อน AEC ให้รุดหน้ายิ่งขึ้น ด้วยโครงการ AEC Blueprint 2025 เสริมเขี้ยวเล็บผู้นำอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น นักลงทุนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ยินดีปรีดาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างคึกคัก

จากคำเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ระบุว่า ผู้ประกอบการ SME จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกภายใต้  AEC Blueprint 2025  ซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นในการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการส่งมอบผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ SME

โดยมีสาระสำคัญคือ มีความตั้งใจ มีกลยุทธ์ มีความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการประชุมอาเซียนในปี 2016 จะมองไปที่โอกาสและความท้าทาย ที่เกิดจากจิตสำนึกของประเทศในกลุ่ม AEC ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2015 ที่ผ่านมา

การบูรณาการนี้จะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อการแข่งขันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้นำอาเซียนในกลุ่ม AEC Blueprint 2025 นี้ จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง โดยผ่านมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2016-2025

Lim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เปิดเผยต่อว่า “รู้สึกมั่นใจว่าอาเซียนจะยังคงเป็นเขตการค้าที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ต้องการพาองค์กรของตนไปสู่ความเป็นสากล และมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งของการรวมกลุ่มเป็น AEC นี้ก็เพื่อการรวมกันเป็นตลาดเดียว หรือ ASEAN Single Window อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม AEC นี้”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์  กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรวมกลุ่มของอาเซียนนี้ จะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีเท่านั้น และโครงการ AEC Blueprint 2025  นี้ จะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของกลุ่มธุรกิจที่ทันสมัย ซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้โครงการนี้ เพื่ออนาคตของธุรกิจ”

Lim เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “นอกจากนี้ โครงการ AEC Blueprint 2025 จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจ E-Commerce และอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเกิดใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส และกฎระเบียบที่เข้มข้นด้วย”

แสดงความคิดเห็น