อินโดฯ เร่งดึงแรงงานฝีมือ ร่วมสร้างเศรษฐกิจให้แกร่ง

อินโดฯ ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศให้มากขึ้น หลังพบว่า การลงทุนของต่างชาติมาสู่อินโดฯ ยังไม่คึกคัก เพื่อเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Chia Siow Yue นักวิจัยแห่งสถาบันการระหว่างประเทศของสิงคโปร์  เปิดเผยถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของประเทศสมาชิกใน AEC  โดยเฉพาะที่อินโดนีเซีย พบว่า  หลังจากที่อินโดนีเซียได้เข้าสู่ AEC แล้ว นักลงทุนต่างชาติจะยังไม่ถึงขั้นแห่กันเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากนัก  แต่มีเพียง 8 พื้นที่ ที่เปิดให้แรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงเข้ามาทำงานได้

ซึ่งแตกต่างจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่มีแรงงานชาวต่างชาติมีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศถึง 20% แต่อินโดนีเซียก็ยังไม่หมดหวังที่จะต้อนรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศตนด้วย

“การย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะด้าน  มีเพียง 2% ของตลาดแรงงานในอาเซียน”  Chia Siow Yue  เปิดเผยต่อสื่อในกรุงจาการ์ตา

เธอเปิดเผยต่อว่า  “แรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงมักจะได้รับค่าตอบแทนต่ำ แม้ว่าพวกเขาจะหาทางออกอย่างไร ก็จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติอยู่ดี”

“การเคลื่อนไหวของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ  จะเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงาน  และการลงทุนของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ สำหรับประเทศในกลุ่ม AEC เพราะแรงงานที่มีทักษะฝีมือเหล่านั้น จะได้ช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจก็จะมีโอกาสจ้างงานคนที่มีทักษะฝีมือดีจริง ๆ ด้วย อีกทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือเหล่านี้ซึ่งอาศัยอยู่ในต่างแดน (ในอินโดนีเซีย) ก็จะมีโอกาสได้งานทำมากกว่าปักหลักอยู่ในประเทศของตน”

ทางด้าน Chris Manning นักวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เปิดเผยต่อสื่อเช่นกันว่า  “อินโดนีเซียต้องการให้มีคณะกรรมการรับรองหรือกลั่นกรองแรงงานที่มีทักษะฝีมือ  เพื่อให้พวกเขาได้เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมสำคัญที่ต้องใช้ทักษะฝีมือเฉพาะด้าน   ซึ่งก็คือ  อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม”

มีตัวอย่างที่ดีจากประเทศสมาชิกใน AEC  ที่อินโดนีเซียอยากเอาเป็นแบบอย่าง ในเรื่องการมีคณะกรรมการกลั่นกรองแรงงานที่มีทักษะฝีมือ นั่นคือฟิลิปปินส์  ซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิก AEC นี้  ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้มากที่สุด

แสดงความคิดเห็น