BOI ดึงธุรกิจใหญ่ ร่วมลงทุนชุมชนท้องถิ่น

คาดว่าจะมีบริษัทรายใหญ่ 4-5 รายโดดร่วมวง ขอรับการส่งเสริมเร็ว ๆ นี้ เพื่อหวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีมูลค่าเพิ่ม และจะจัดงานใหญ่ที่อิมแพคเมืองทองธานี ดึงผู้ประกอบการเข้าร่วมคับคั่ง

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า หลังจากที่ BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการเกษตรแปรรูป ศูนย์จำหน่ายสินค้า และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ขณะนี้มีกลุ่มธุรกิจไทยหลายรายแสดงความสนใจ และได้พบปะหารือกับ BOI  ถึงแนวทางและรูปแบบการเข้าไปลงทุนในท้องถิ่น BOI จึงมั่นใจว่าจะมีบริษัทไทยรายใหญ่อย่างน้อย 4-5 ราย ที่จะยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเร็ว ๆ นี้ และหากยื่นขอรับส่งเสริมก็จะต้องเปิดดำเนินการภายในปี 2560 ตามเงื่อนไข ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนในหลายพื้นที่ของประเทศ

“ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559  BOI  จะจัดงานสัมมนาใหญ่เรื่อง ‘ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า’  ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ทั้งระดับท้องถิ่นและ SME ไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดใหญ่  ยื่นขอรับส่งเสริมเพื่อเข้าไปลงทุนในท้องถิ่นด้วย”

ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น  จะมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่การเกษตร ได้แก่ การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือนำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ เช่น น้ำมังคุด น้ำสำรอง น้ำสละ หรือแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้ง ผลไม้อบแสงอาทิตย์ หรือทำขนมปังกรอบไส้สับปะรด หรือไส้ผลไม้ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ก็จะให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่  ที่เข้าไปสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการกับองค์กรท้องถิ่น  เพื่อลงทุนในกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น ผู้ประกอบขนาดใหญ่ลงทุนตั้งโรงงานหรือแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น