กสอ. เพิ่มศักยภาพสินค้าไทย ด้วย High Value Thailand

กสอ. งัดกลยุทธ์ High Value Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้า 15-20% ต่อปี จากสินค้า 600 ชนิด เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ระดับประเทศ และระดับโลก

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. มีนโยบายสนับสนุนเรื่องพัฒนาสินค้าของ SME ไทย ด้วยการชูแผน High Value Thailand  หรือการสร้างคุณค่าให้สินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสู่การแข่งขันทั้งในไทยและทั่วโลก เช่น ส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณค่าในเชิงอรรถประโยชน์ เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้สินค้าของ SME มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะปี 2559 นี้ กสอ. ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้กว่า 15-20% ต่อปี จากสินค้าที่เข้าร่วมกว่า 600 ชนิด

และเพื่อให้การส่งเสริมสินค้ามีศักยภาพได้ตามต้องการ  กสอ. จึงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ว่า สินค้าแต่ละชนิด ควรใช้ไอเดียสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะกระแสสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ AEC ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตามองจากทั่วโลก

แสดงความคิดเห็น