กัมพูชา เปิดตัวหนังสือ AEC

ได้ฤกษ์เปิดตัวกันไปแล้ว สำหรับหนังสือเล่มใหม่ ที่จะช่วยให้นายจ้างเกิดความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลง ในสินค้า บริการ แรงงาน การลงทุน และโอกาสทางเศรษฐกิจ/การค้า จะช่วยให้ดำเนินธุรกิจใน AEC คล่องตัวมากขึ้น

สมาพันธ์สมาคมนายจ้างและธุรกิจแห่งกัมพูชา  (CAMFEBA) เปิดตัวหนังสือ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC), GUIDE FOR BUSINESS IN CAMBODIA  ซึ่งเป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่จะแนะนำให้นายจ้าง  ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแบบไดนามิกในระดับภูมิภาค”

แหล่งข่าวจากสถาบันอิสระแห่งหนึ่งในกัมพูชา เปิดเผยว่า “หนังสือเล่มนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ CAMFEBA จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา”

“เนื้อหาได้สรุปใจความสำคัญที่นายจ้างจะต้องเผชิญ เช่น การขาดความตระหนัก การเตรียมความพร้อมที่จะรับมือระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน และบริษัทควรจะมีลักษณะที่เป็นทางการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการถูกเข้าควบรวมกิจการ”

Matthew Rendall รองเลขาธิการ CAMFEBA เปิดเผยว่า  “หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจในกัมพูชาได้เข้าใจบริบท ระยะเวลาการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน AEC ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยให้พวกเขามีความคล่องตัวขณะดำเนินธุรกิจใน AEC”

ทางด้าน Eunmee Lee ตัวแทนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงอนาคตของ AEC ว่า “ในระยะยาว การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน AEC จะมีรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็นทางการมาใช้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความคล่องตัวในตลาดภูมิภาค”

“การดำเนินธุรกิจใน AEC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า  บริการ  แรงงาน  และการลงทุนที่มีความสะดวกมากขึ้นนั้น  จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในตลาด AEC”

Reach Ra ปลัดกระทรวงพาณิชย์แห่งกัมพูชา กล่าวทิ้งท้ายถึงหนังสือเล่มนี้ว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้  จะได้รับประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของตนที่ยังอยู่ใน AEC”

แสดงความคิดเห็น