บรูไน เผยแผนปกป้องสวัสดิการและประโยชน์ ใน AEC

ในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC นั้น แต่ละประเทศมีแผนหรือยุทธศาสตร์เชิงรุกที่หลากหลาย สำหรับบรูไน เผยแผนให้การสนับสนุนหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของประชากร จะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในรายละเอียด

พลตรี Awang Halbi Hj Mohd Yusof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและการกีฬา (MCYS)  ได้เปิดเผยว่า “บรูไนจะยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ AEC เพื่อสวัสดิการและผลประโยชน์ของประชาคมอาเซียน”  ซึ่งเปิดเผยเมื่อครั้งที่เดินทางไปร่วมประชุมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ครั้งที่ 15 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อเร็ว ๆ นี้

เขากล่าวต่อว่า “ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) นี้ จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมหลายด้าน เช่น สุขภาพ เยาวชน พัฒนาชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบรรเทาภัยพิบัติ”

ล่าสุดมีการประชุมเรื่อง ‘เปิดวิสัยทัศน์แห่งความเป็นจริงแบบไดนามิกของอาเซียน’ โดยมีผู้เป็นประธานคือ ศาสตราจารย์  Bonsengkham Vongdara  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาว และรวมทั้งการเปิดตัว Thoghloun Sisoulith  นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในเวทีการประชุมครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) มาร่วมประชุมในวาระดังกล่าว เพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

พลตรี Awang Halbi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและการกีฬา (MCYS)   เปิดเผยด้วยว่า “หลังจากเกิด  AEC ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนในปี 2025 ไปสู่เรื่องของความปลอดภัยและมีเสถียรภาพของอาเซียนชุมชน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงต้องขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี”

เขาเปิดเผยถึงสาระสำคัญของวิสัยทัศน์รัฐมนตรีอาเซียน  2025 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ AEC ด้วยว่า “เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความหลากหลาย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์  เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วย  โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน”

แสดงความคิดเห็น